Opleiding, arbeid en inclusie

Intro

Lees meer over de bomen, het doel en opzet van de les- en studiematerialen.

Elk thema kreeg een andere boom als introbeeld. De bomen zijn van de hand van Saar De Buysere.

Met de boom van Saar De Buysere ging cartoonist René Krewinkel aan de slag. In samenwerking met Desiree Meulemans maakten we kaarten van de cartoons. Omdat beelden soms meer zeggen dan duizend woorden: klik hier voor de cartoon. De cartoon maakt deel uit van de DSiN-cartoonserie `Mixed Forest'.

Het thema 'opleiding, arbeid en inclusie' kreeg de olijfboom als beeld. Dit domein is altijd in ontwikkeling: we nodigen u uit om onze website mee gestalte te geven. U kan interessante artikelen, beelden, teksten doormailen naar info@disabilitystudies.nl. Zo kan het materiaal groeien, ontwikkelen, vertakken en reageren op de steeds wijzigende context.

U kan het materiaal hier bekijken (zie hiernaast uitgesplitst in beeldmateriaal, artikels, prezi´s, powerpoints en websites).

 

 

Gedicht

Gedicht van Hein Walter (juni 2013), Nederlands zorgkunstenaar.

 

Kuifje is geen Downer,

Lucky Luke heeft geen IQ van tachtig,

Wiske is geen krakkemik en Suske

 

heeft geen krukken nodig om te kunnen lopen.

In strips is iedereen zoals het hoort,

zoals je denkt dat iedereen zou moeten zijn –

 

gewoon twee benen die het doen,

een Hollandse mond en een gezond

verstand om mee te kunnen leren wat je kunt.

 

 

 

 

Maar de wereld van cartoons is van papier,

de werkelijkheid kent vele mensen

die niet lijken op het ideale plaatje:

 

zo te dik, zus te lang, die een softie, bang voor spinnen,

daar een stoere galbak, plurk, ploert,

en zoveel vreemde eenden, echt gestoord.

 

Mensen zijn raar. Niet een paar,

maar allemaal. En in onze ongerijmdheid

lijken we als druppels op elkaar.

 

Maar de ogen moeten nog geopend,

de gelijkheid nog bevochten,

eerst het mededogen, daarna recht voor iedereen.

 

Maak Asterix vader van een zoon

die moeite heeft met leren,

teken Garfield in een rolstoel,

 

Donald Duck met een prothese,

Laat Kwik, Kwek en Kwak autisten zijn

die subliem zijn in techniek,

 

geef stripfiguren handicaps,

maar ook een baan zodat we zien

hoe goed ze daarmee omgaan,

 

dat we zien dat iedereen een plaats krijgt,

dat niemand exclusief blijft.

Het is niet moeilijk. Echt niet.

 

 

 

Teken het en het bestaat.

En als je toch aan het tekenen bent geslagen,

teken dan meteen het contract,

 

zodat we zeker weten dat het echt is.

Geen belofte zonder bodem.

Teken het en maak het waar.

Leren

Leren

 • Kennisplein Gehandicaptensector is een landelijk Nederlands digitaal podium waar professionelen in de ondersteuning van mensen met een beperking kennis en ervaring kunnen delen, met respect voor het bronmateriaal en met respect voor het eigenaarschap in het veld. De informatie is thematisch en op cliëntgroepen geordend. Je vindt er producten waar je direct mee aan de slag kan, maar ook verdiepingsliteratuur op thema en ook verhalen uit de praktijk, informatie over training, leerplekken en bijeenkomsten.
   
 • Aan de University of Illinois in Chicago, department of Disability and Human Development, kunnen een bachelor en masteropleiding in Disability and Human Development gevolgd worden. Je kunt er ook een minor in Disability and Human Development volgen.
   
 • Onderwijsmodule Kwartiermaken - Lespakket - Doortje Kal
   
 • Arbeidsopleidingen voor mensen met een beperking

  • België (in NL)

   • Opleidingscentrum Letsco! NL 

     

 

Methoden

 • Boris is "een aanpak die leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. De aanpak is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd. Voor 100.000 jongeren per jaar is dit de belangrijkste route naar arbeid en voor het bedrijfsleven is het de belangrijkste manier om nieuw personeel te werven. Belangrijke onderdelen binnen de methodiek zijn oriëntatie op beroep en loopbaan, een opleidingstraject op maat en leren in een bedrijf."
   
 • HARRIE: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk
  Een Harrie is een collega die hulpvaardig, alert, realistisch, rustig, instruerend en eerlijk is. Harrie is de ideale collega-werknemer van iemand met een arbeidsbeperking die de directe begeleiding biedt. Zonder de hulp van Harrie kunnen mensen met een beperking hun werk niet doen. Wanneer een werknemer met een arbeidsbeperking goed wordt ondersteund door een naaste collega, wordt de kans voor succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk verhoogd. Harrie is bedacht door CNV Jongeren en in samenwerking met Enspiratie doorontwikkeld tot een begrip op de werkvloer. Harrie is mede mogelijk gemaakt door support van het UWV, Instituut Gak en Vilans.
  De website www.ikbenharrie.nl biedt uitleg, trainingen en tools. 

Presenteren

Presentaties

 • Inclusief Onderwijs
  Op 23 september 2017 vond in Giessenburg het symposium “Samen naar school - passend onderwijs in de praktijk” plaats, georganiseerd door EC De Rotonde, Booz en Hans Schuman. Op de dag kwamen zo’n 150 leraren en leerlingbegeleiders uit het PO en VO, en ouders en andere geïnteresseerden in passend onderwijs bij elkaar. 
  Jacqueline Kool gaf als laatste een presentatie over wat inclusief onderwijs nu eigenlijk is en over haar visie op en eigen ervaringen met regulier en speciaal onderwijs.

 • Diversiteitsbeleid in cultuurhuizen
  Het diversiteitsbeleid van NTGent
  Bij deze presentatie hoort de powerpointpresentatie 'Diversiteitsbeleid cultuurhuizen' en de film over NTGent en hun cultuurbeleid. Hier kan je de trailer van deze film bekijken. Info: sofie.sergeant@disabilitystudies.nl

 • Disability & Forced migration: Engelstalige presentatie
  Prof. Dr. Geert Van Hove presenteerde in 2016: "Because inclusion involves everyone in society at all levels, collaboration and networking are core strategies to achieve inclusion”. 
   
 • Mensen met een verstandelijke beperking: belang van werk onderzocht met tekenlabomethode: Prezi

  Presentatie gemaakt voor de bijeenkomst in het kader van het scholingsprogramma UWV met als titel: ‘Arbeidsparticipatie: Hoe belangrijk is werk voor mensen met een verstandelijke beperking?'. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op werk/dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat is hierbij belangrijk? Hoe kunnen we hierover met elkaar in dialoog gaan? Tot slot: hoe belangrijk is begeleiding hierin?

 • Incompany Workshop voor UWV: ‘Hoogopgeleiden met een arbeidsbeperking’ (17 mei 2018): Presentatie

  Opening door dagvoorzitter Prof. dr. Geert van Hove, bijzonder hoogleraar DSiN.
  Een disability studies perspectief op het thema door Marian de Groot.
  Het perspectief van de werkgever door Maurice Vermunt.
  Interactief gedeelte met Sofie Sergeant, onderwijscoördinator DSiN.

   

Lezen

Websites

 • Disability Studies in Nederland wil het vakgebied Disability Studies via onderwijs, kennisdeling en onderzoek neerzetten in Nederland en daarbuiten. Op de site van DSiN brengen we je op de hoogte van lopend onderzoek, studiematerialen, activiteiten en artikelen.
  Naar aanleiding van ons derde internationale congres 'the Art of Belonging' publiceerde DSiN in maart 2018 een digitale handleiding omtrent het thema 'toegankelijk congres' met tien thema's op basis van literatuur, eigen ervaringen en ontvangen evaluaties, tips en ideeën om een congres zo inclusief en welkom mogelijk te maken. De handleiding werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van het Instituut Gak.
  De handleiding 'toegankelijk congres' kan u hier downloaden. Aanvullingen en tips zijn altijd welkom: mail naar sofie.sergeant@disabilitystudies.nl. Wij willen je ook graag vragen de handleiding te delen. Zo kunnen we samen meer aandacht vragen en krijgen voor inclusie en diversiteit op diverse congressen en bijeenkomsten.
   
 • Grip vzw 
 • Passend onderwijs
   
 • Borisbaan
   
 • HARRIE: een collega die een medewerker met een beperking ondersteunt.
   
 • www.geenbeperkingmeer.nl
   
 • Expertisecentrum Handicap en Studie
   
 • Historische dag: toegankelijkheid wordt de norm
   
 • Studeren en werken op maat
   
 • The Making of an Inclusive Leiden University. The Do’s and Don’ts
   
 • Praktijkvoorbeelden van inclusie in België
 • Reëlle is een goed voorbeeld van een bedrijf die werkt met mensen met een beperking.
  Hun gratis Werkwijzer e-book bevat een stappenplan over het werken met mensen met een beperking.
  Ook bevat hun website een kennisbank met levensverhalen van krachtige mensen in kwetsbare situaties.
   
 • LDc - Beroependatabase - Reintegratie - studiekeuze – matching
  LDC is een internetbedrijf dat innovatieve online loopbaaninstrumenten ontwikkelt op het vlak van HRM, re-integratie, loopbaan- en studiekeuze. LDC koppelt de testen aan beroepen in Nederland via haar online beroependatabase. Nederlands meest complete. Sinds 1990 geeft LDC zo vorm aan het keuzeproces van werkenden, werkzoekenden, scholieren en studenten. FIT, een online test van TNO en LDC, geeft zicht op beroepen die mensen nog wel kunnen uitvoeren ondanks eventuele beperkingen.
  Maurice Vermunt | LDC directie
  06-54750540 | maurice.vermunt@ldc.nl
  LDC Marialaan 33 · 5724 AB Ommel · Emmakade 59 · 8921 AG Leeuwarden ·T 058 233 4747 
   
 • Kalliope Consult:
  "Leren door volwassen personen met verstandelijke beperkingen is niet vanzelfsprekend. Tot de leeftijd van 18 jaar is de aandacht voor leren, via het speciaal onderwijs en de Wet passen onderwijs, redelijk goed geregeld. Daarna houdt het doorgaans op. En dat terwijl het echte leven pas dan begint en er moeilijke vragen beantwoord moeten worden en lastige keuzen gemaakt: waar ga ik wonen en met wie, waar ga ik werken, waar ben ik goed in, waarin heb ik welke ondersteuning nodig, waarin wil ik nog verder leren? Bovendien is die geringe aandacht voor leren vreemd gezien de huidige tijd van nadruk op zelfredzaamheid en de rechten van mensen met een handicap. De transities in de zorg hebben als vertrekpunt het mensbeeld van de volwaardige voor zichzelf zorgende burger. Daar hoort toch ook leren bij?
  Wij, Suzanne Verheijden en Martin Schuurman, hebben, na onze publicatie Van idee naar innovatie in 2014, een volgende publicatie uitgebracht, met als titel Recht op leren! Het creëren van een ontwikkelingsgericht klimaat voor mensen met een verstandelijke beperking na het VSO. Hierin gaan we in op het leren van volwassen mensen met verstandelijke beperkingen. We beschrijven de huidige situatie en geven aan hoe die veranderd kan worden. Achtereenvolgens brengen we in beeld het leren van mensen met verstandelijke beperkingen op zich, de rol van begeleiders en trainers bij leren en de rol van de zorgorganisatie. Steeds beschrijven we de situatie van dit moment en geven we wegen aan voor verbetering. Aan het eind presenteren we het instrument ‘Zelfevaluatie ontwikkelingsgericht begeleiden door de organisatie’, een doe-het-zelf-instrument dat speciaal ontwikkeld is voor organisaties die diensten verlenen aan mensen met verstandelijke beperkingen. Toepassing van het instrument laat de organisatie zien in welke fase zij zich bevindt op het gebied van ontwikkelingsgericht begeleiden.
  Wij bieden u deze publicatie hierbij aan en hopen dat u hem met plezier zult lezen en er uw voordeel mee zult doen! De publicatie kan ook worden gedownload op www.kalliopeconsult.nl (bij Actuele publicaties).
  Met vriendelijke groeten,
  Suzanne Verheijden en Martin Schuurman"
   
 • Autspoken:
  "Autisme kent vele vormen en niet iedereen met autisme heeft precies dezelfde kenmerken. Mensen met autisme hebben een karakter, persoonlijke eigenschappen en eigen talenten. Onze sprekers en bloggers hebben autisme en een normale tot bovengemiddelde intelligentie of autisme en hoogbegaafdheid. Omdat autisme bij deze mensen vaak niet wordt herkend of omdat het ‘onzichtbaar’ is. Maar ook omdat het merendeel van de banen in het kader van de participatiewet en baanafspraak gemaakt zijn voor mensen met een lagere intelligentie. Wij vinden het belangrijk, dat er werk wordt gemaakt van werk op niveau."
   
 • ZET: TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN: Ervaringen en inzichten die de inclusieve samenleving dichterbij brengen.
   
 • Engelstalig: C&T
  "C&T offers a unique, digitally-enabled and collaborative approach to theatre and education. 

  We work with schools, universities, arts organisations and community groups using applied theatre techniques and digital technologies to inspire, educate and empower children, young people and wider communities in the UK and internationally." 
   

 

Blogs

Boeken

Artikelen

Focus op autisme

[Zie ook het Thema 'Autisme' --> Tab Doen --> naar beneden scrollen tot onderdeel 'Werken']

Howlin P. (2013) Social disadvantage and exclusion: adults with autism lag far behind in employment prospects. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 52(9):897-9. doi:10.1016/j.jaac.2013.06.010.

Krantenartikelen

Werkgevers willen arbeidsbeperkten zonder beperkingenTrouw, 4 mei 2017.

René mag stil zijn op kantoor. Medewerkers van CarapaxIT zijn allemaal bijzonder goed in hun vak. Eindhovens Dagblad, 2 mei 2017.

Nieuwe arts zet arbeid centraal in spreekkamer. Trouw, 21 september 2016.

Kijken

YouTube

 

Film en video (overige)

Cartoons

 • Met de boom van Saar De Buysere ging cartoonist René Krewinkel aan de slag. In samenwerking met Desiree Meulemans maakten we kaarten van de cartoons. Omdat beelden soms meer zeggen dan duizend woorden: klik hier voor de cartoon. De cartoon maakt deel uit van de DSiN-cartoonserie `Mixed Forest'.
   
 • Cartoon:  “The government says we need to replace our corporate ladder with a ramp.”
   
 • Cartoon: "Accountant in wheelchair"
   
 • Cartoon: "Disability benefits"

Horen

Audio

 • The inclusive city, Almere, by Lieke Van Heumen 

  A brief presentation about the chapter: 'The inclusive city through the lens of quality of life'.
  in:
  Brown, R.I. & Faragher, R.M. (2014). Quality of Life and Intellectual Disability: Knowledge Application to other Social and Educational Challenges. New York: Nova. (pp169-184).

 • Beautiful freak – EELS

  Songtekst 'Beautiful freak' - Eels:

  You're such a beautiful freak
  I wish there were more just like you
  You're not like
  All of the others

  But that is why I love you
  Beautiful freak
  Beautiful freak
  That is why I love you
  Beautiful freak
  Beautiful freak

  Some people say
  You have a problem
  But that problem
  Lies only with them
  Just 'cause you are not like
  The others

  That is why I love you
  Beautiful freak
  Beautiful freak
  That is why I love you
  Beautiful freak
  Beautiful freak

  Too good for this world
  But I hope you will stay
  And I'll be there to see
  That you don't fade away

  You're such a beautiful freak
  I bet you are flying inside
  Duck down and then go for cover

  You know that I
  I love you
  Beautiful freak
  Beautiful freak
  Beautiful freak
  Beautiful freak
  Beautiful freak
  Beautiful freak

Voelen

Betekenis

Interpretaties, associaties en betekenissen die opdagen bij de olijfboom (zie intro - beeld):

 • De olijfboom is gewild vanwege zijn karakteristieke vorm en zijn heerlijke vruchten, zijn prachtige kleur blad, zijn duurzaamheid en omdat hij ´s winters zijn blad behoudt. Het is niet moeilijk om van de olijfboom te houden, te waarderen en te investeren in een goeie zorg en context zodat de boom kan gedijen... We linken de olijfboom als symbool aan het thema 'Opleiding, arbeid en inclusie' omdat dit thema inzoomt op mogelijkheden en talenten van mensen. Als we mensen met een beperking waarderen als mensen met wie het goed leven en werken is... dan wordt de slogan 'diversiteit betekent rijkdom' meer dan een slogan. Als we de talenten van mensen met een beperking samen met hen kunnen ontdekken en kunnen laten ontwikkelen in een goede context, dan is dit een verrijking voor alle partijen.

Doen

Spel en Actie

 • Hard/t voor Inclusie test: Hoe inclusief ben jij eigenlijk?
   
 • Kiem Theater
  • "investeert in de theatrale zeggingskracht van de spelers: denk aan het verbeteren van de verbale en non-verbale communicatie, expressie en de verbeelding, waardoor ook situaties in het dagelijks leven meer diepgang krijgen;
  • werkt aan de persoonlijke vorming door het versterken van eigenwaarde;
  • bevordert de sociale vaardigheden van de spelers;
  • verbreedt de belevingswereld van de spelers;
  • geeft een eerlijke beeldvorming een kans en zodoende het publiek een eerlijke en originele kijk terug op de samenleving en draagt zodoende bij aan een meer inclusieve samenleving."

(Beeldvormings)campagnes

Werken

Heb jij een arbeidsbeperking, geen baan en wil je wel graag aan het werk? Er zijn diverse (online) initiatieven om het vinden van een baan te vergemakkelijken.

 • Nationale Talentenbank
  Nationale Talentenbank is een online platform waarop werkzoekenden met een arbeidsbeperking een loopbaanprofiel kunnen aanmaken. Natuurlijk vermelden zij hun opleiding en werkervaring, maar daarnaast komen ook hun praktische, persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden aan bod. Zo krijgen werkgevers die een vacature willen invullen een heel compleet beeld. Naast een uitgebreide profilering bij werkgevers, geeft NTB ook de kans online trainingen te volgen. Naast trainingen worden er ook webinars gegeven, bijvoorbeeld over hoe je een LinkedIn-profiel aanmaakt of hoe je moet solliciteren. (Eind maart online).

 • Onbekend Talent
  ING heeft een programma, 'Onbekend Talent',  om sollicitanten met een arbeidsbeperking te koppelen aan passende en relevante vacatures binnen de bank. Het programma richt zich op de sterke in plaats van zwakke kanten van mensen.

 • Onbeperkt aan de slag
  Onbeperkt aan de Slag is een landelijk digitaal platform waarop werkzoekenden een profiel kunnen aanmaken en werkgevers hun werkaanbod kunnen presenteren. Naast digitale contacten organiseert Onbeperkt aan de Slag, samen met de deelnemende werkgevers Meets&Greets .

 • Wajong Talenten|
  Wajong Talenten is een website met vacatures voor Wajongers, merendeels MBO-niveau en lager.

Discussiëren

Discussiegroepen en fora

Onderzoeken

Colofon

Contact

Het is voor ons een uitdaging om elke boom up to date te houden. Gelukkig worden we hiervoor bijgestaan door een team van betrokkenen bij elke boom. Het gaat om experts, mensen met  kennis en/of ervaringsdeskundigheid mbt het thema. Dankzij hen blijven we scherp en kunnen we blijvend aanvullen.

Als u tips heeft voor extra betrokkenen, ziet u zelf iets dat niet (meer) klopt of wilt u iets aanvullen: heel graag via info@disabilitystudies.nl.

We willen met onze les- en studiematerialen niet volledig zijn: dat is eenvoudigweg niet mogelijk. Soms moet je de brug bouwen terwijl je erover loopt en dat is wat we proberen doen. 

Betrokkenen

 • Saartje Vancauwenberghe
 • Minne Bakker
 • Edwin Luitzen de Vos
 • Jacqueline Kool
 • Kurt van Hauwaert
 • Jan Franssen
 • Agnes van Wijnen
 • Karen Vos
 • Lien Verreyt
 • Miriam Hemelsoet
 • Maurice Vermunt
 • Marianne Dijkshoorn
 • Bart Kokx
 • Alma Akkerman
 • Geert Van Hove
 • Kelly Vermeire
 • Jolien De Spiegeleer
 • Bieke Devrieze
 • Sarah Seys