Academische Werkplaats DS

Missie: de Academische Werkplaats Disability Studies (AW-DS) is een initiatief van de stichting Disability Studies in Nederland om door middel van onderzoek, onderwijs en kennisdeling de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking en hun verwanten te verhogen en mee te bouwen aan een inclusieve samenleving. 

Visie: de geldende regelgeving in het sociale domein biedt vele kansen aan mensen met een beperking (verstandelijk, zintuiglijk, lichamelijk, psychisch, psychiatrisch en/of sociaal- maatschappelijk) op het deel uitmaken van en deelnemen aan alle facetten van de samenleving. Het doeltreffende en doelmatige gebruik van de mogelijkheden, maar ook de mogelijkheden zelf, blijven daarbij achter. Deze AW-DS onderschrijft de noodzaak om met betrekking tot deze dubbele opdracht haar werkzaamheden uit te voeren.

Waarden:
• ‘nothing about us, without us: so with us’
• ervaringsgedreven
• personalisaties
• kwaliteit door ‘veel doen, veel kijken’, door praktiseren en vergelijken
• meerdere perspectieven: persoonlijk + publiek + professioneel

Maatschappelijke relevantie:
• m.b.t. wet-/regelgeving (juridisch): legitimiteit, in aanvulling op legaliteit
• m.b.t. co-creatie (institutioneel): transdisciplinariteit, in aanvulling op (multi- /inter)disciplinariteit
• m.b.t. samenleven (menselijk/burgerlijk): actiegemeenschappen

Onderzoeksprojecten:
In 2019/2020 hebben diverse onderzoekers uit de deelnemende organisaties en onderwijsinstellingen samen drie onderzoeksprojecten uitgewerkt in onderzoeksvoorstellen:

1) Aan het Werk (Arbeidsparticipatie)
2) De Zoektocht naar 't Onbekende (Family Quality of Life)
3) Van Paradigma's naar Handelingsstrategieën (Inclusief onderzoek)

Aangesloten Partners tot nu toe:
VWS en ZonMw zoeken momenteel naar een manier waarop deze nieuwe Academische Werkplaats zal worden ingebed. In afwachting hiervan wordt er met de partners verder aan de verbinding en inhoud van de Academische Werkplaats DS gewerkt, en start DSiN met de aangesloten partners in 2020 met de bovengenoemde projecten om de gezamenlijke academische werkplaats daadwerkelijk te kunnen gaan vormgeven!

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
Ieder(in), Inclusie Verenigt, Koepel adviesraden sociaal domein, LFB, Wij Staan Op!, SPZ, User research Center/ Ver. Van Ervaringsdeskundigen, Karlijn Roux, Nabij Netwerk, Platform 'DS inclusie en belonging'

ZORGINSTELLINGEN
ASVZ, Esdege- Reigersdaal, Cosis, Kentalis, ODION, Pameijer, Pluryn, Reinaerde, Phusis.

ONDERWIJSINSTELLINGEN
Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Windesheim, De Waag, Amsterdam UMC, ROC Aventus (op projectbasis), ECIO

GEMEENTEN
Gemeente West-Betuwe