ANBI

De Stichting Disability Studies in Nederland (hierna: DSiN)  is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in aanvraag. Dat betekent dat uw giften vrijgesteld zijn van belasting en dat we alles wat u ons geeft, kunnen investeren in onderzoek, onderwijs en kennisdeling op het gebied van Disability Studies. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking.

Meer over de ANBI-status op www.belastingdienst.nl.

Contactgegevens DSiN

Stichting Disability Studies in Nederland
p/a Bikkerspolder 14
3453 NW De Meern

RSIN/ fiscaal nummer: 851125578

Doelstellingen van de stichting

Bestuur en (staf)medewerkers

Beloningsbeleid

Beleidsplan DSiN en Leerstoel DS 2019-2023

Jaarplannen/ activiteitenplannen

Jaarverslagen en jaarrekeningen (financiële verantwoording)