Leerstoel

Prof. Dr. Alice P. Schippers is directeur van Disability Studies in Nederland en betrokken bij de bijzondere leerstoel Disability Studies gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Deze bekleed zij sinds 1 januari 2021. Op donderdag 7 oktober 2021 hield zij haar inaugurele rede getiteld “Gouden Verbindingen; Kennis ervaren, herkennen en erkennen”.

Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) werken met de instelling van deze leerstoel samen aan het thema ‘disability’ als maatschappelijk verschijnsel, waarin onderwerpen als (arbeid)participatie, ervaringsdeskundigheid en Family Quality of Life centraal staan. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de leerstoel om het vakgebied Disability Studies in Nederland te initiëren en samenwerking te creëren in onderwijs en onderzoek.

Prof. Dr. Alice Schippers is tevens vice-voorzitter van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) en lid van de Raad van Toezicht van Humanities DMH. Ook is zij lid van de Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg en associate editor van twee toonaangevende internationale vaktijdschriften op het gebied van (toegepast) onderzoek en beleid voor mensen met een beperking.

Vanaf midden jaren 1990 richt haar onderzoek zich op kwaliteit van bestaan, sociale inclusie en inclusief onderzoek. In recente onderzoeksprojecten richt zij zich op de invloed van beperking op de kwaliteit van bestaan in sociale verbanden, in- en uitsluitingsmechanismen in families en leefgemeenschappen en transdisciplinair- en collaboratief onderzoek.

Universiteit voor Humanistiek

De UvH verzorgt onderwijs op Bachelor-, Master- en Postacademisch niveau alvorens de leidraad van hun onderzoeksprogramma: A meaningful life in a just and caring society, met o.a. de thema’s Humanisme, betekenisvol leven, en een rechtvaardige en zorgzame samenleving.

Contact

Telefoon: +31 6 44877442

Email: a.schippers@uvh.nl

Gerelateerde berichten (archief)

Oratie Alice P. Schippers

Congres Focus op onderzoek: Alice Schippers van Disability Studies in Nederland

Alice Schippers over beeldvorming en quotum van mensen met een handicap (beperking) in de media