Leerstoel

Prof. dr. Geert Van Hove is bijzonder hoogleraar Disability Studies aan Amsterdam UMC, locatie VUmc, binnen het Amsterdam Public Health onderzoeksinstituutafdeling Metamedica. Hij bekleedt de bijzondere leerstoel Disability Studies sinds december 2013. Op donderdag 13 november 2014 hield hij zijn inaugurele rede getiteld Disability Studies en participatie van mensen met een beperking - over coöperatief onderzoek en complexe processen. 

Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) en Amsterdam UMC, locatie VUmc werken met de instelling van deze leerstoel samen aan het thema ‘disability’ als maatschappelijk verschijnsel, waarin onderwerpen als (arbeid)participatie, ervaringsdeskundigheid en Family Quality of Life centraal staan. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de leerstoel om het vakgebied Disability Studies in Nederland te initiëren en samenwerking te creëren in onderwijs en onderzoek tussen onderzoeksgroepen bij het Amsterdam UMC en diverse Amsterdam UMC faculteiten. De bijzondere Leerstoel is mede tot stand gekomen in partnerschap met het RevalidatieFonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, NSGK, MEE Nederland en Stichting SPZ.                                             

Prof. dr. Geert Van Hove is tevens sinds 1993 verbonden aan de Universiteit van Gent als hoogleraar Disability Studies en Inclusief Onderwijs, vakgroep Orthopedagogiek. In de jaren tachtig richtte hij, als één van de eerste onderzoekers in België, diverse projecten op voor mensen met een verstandelijke beperking. Als hoogleraar aan de Universiteit van Gent is Van Hove nauw betrokken bij families met kinderen met een beperking die kiezen voor inclusief onderwijs en zet hij zich in voor de internationale empowerment beweging “Our New Future”. Van Hove combineert zijn functie aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc met het hoogleraarschap aan de Universiteit van Gent.

Metamedica

De afdeling Metamedica van het Amsterdam UMC, locatie VUmc stelt zich ten doel bij te dragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving, en de verbetering van gezondheid en gezondheidszorg in een globaliserende wereld. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met diverse betrokkenen op actuele ethische en sociaal-politieke thema's. We werken samen met betrokkenen aan waardengedreven transformaties en praktijkverbetering.

Metamedica is ingebed in het Amsterdam Public Health research institute.

De afdeling Metamedica verzorgt onderwijs op Bachelor-, Master- en Postacademisch niveau voor het Amsterdam UMC, locatie VUmc en verschillende VU-faculteiten; o.a. bij  Geneeskunde, Wijsbegeerte en Gezondheidswetenschappen. 

Contact

Bezoekadres

Afdeling Metamedica 
De Boelenlaan 1089a
F-vleugel Medische Faculteit
Telefoon: 020 - 444 8218 / 020 - 444 8266

Postadres

Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Gerelateerde berichten (archief)

Uitnodiging oratie Geert van Hove

Disability Studies als nieuw vakgebied in Nederland

Oratie Geert van Hove

Foto-impressie Oratie Geert van Hove