Onderzoek

Het vakgebied Disability Studies wordt vormgegeven binnen de leidraden humanisme, een betekenisvol leven, en een rechvaardige en zorgzame samenleving van de Universiteit van Humanistiek, UvH, locatie Utrecht.

Deze drie onderzoekslijnen worden benaderd vanuit een trans-disciplinair perspectief, gericht op de praktijk. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken vanuit de filosofie, geschiedenis, en sociale wetenschappen.

Binnen de UvH houdt de leerstoel DS zich onder meer bezig met onderzoek naar de kwaliteit van leven in gezinnen met ouders en/of kinderen met een beperking, naar de geschiktheid van werkomgevingen, naar inclusief onderzoek in de praktijk, en naar culturele en internationale verschillen.