Over ons

Disability Studies in Nederland (DSiN) stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.

Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) is opgericht op 16 november 2011 te Utrecht. De statuten van de stichting zijn sinds de oprichting op 16 november 2011,gewijzigd op d.d. 20 november 2018 en 1 september 2020. 

Doel

De stichting heeft als doel om door middel van een structureel en samenhangend programma van onderzoek, onderwijs en een kennisnetwerk, het vakgebied disability studies in Nederland te vestigen. DSiN bevordert disability studies onderwijs in het HBO en WO en creëert kansen voor onderzoekers, docenten en leidinggevenden met een beperking. Lees verder bij de Missie en Doelen van de stichting.

Organisatiestructuur

Stichting DSiN kent een Directeur-bestuurder, Raad van Toezicht, een kernteam, (externe) projectmedewerkers.

Financiële partners en samenwerking

DSiN werkt samen met diverse inhoudelijke en financiële partners. DSiN staat open voor uitbreiding met andere partners en financiers.

Historie

Disability Studies in Nederland is in 2009 opgericht als gezamenlijk initiatief van ZonMwHandicap + Studie en NWO, met het Revalidatiefonds als partner. Tussen 2010 en 2012 werd een eerste Disability Studies onderzoeksprogramma uitgevoerd in samenwerking met ZonMw.

In 2011 werd DSiN een onafhankelijke stichting. Sinds 2012 is het lectoraat ‘Disability Studies, diversiteit in participatie’ gevestigd aan de Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, in de persoon van Mieke Cardol. Vanaf december 2013 bekleedt Geert Van Hove de eerste Disability Studies leerstoel in Nederland bij de afdeling Metamedica, Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Vanaf 1 juli 2015 is DSiN een officiële partnerorganisatie van de Academie van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD)

Programmacommissie onderzoek

Tot en met 2012 is er een programmacommissie onderzoek geweest.

De voormalige leden van deze programmacommissie onderzoek waren:

Dr. Ingrid Baart (t/m 2011)
Mr. Anton Westerlaken (voorzitter t/m 2012)
Prof. dr. Patrick Devlieger (t/m 2012)
Prof. dr. Jenny Goldschmidt (t/m 2012)
Prof. mr. Aart Hendriks (t/m 2010)
Prof. dr. Douwe van Houten (t/m 2010)
Dr. Jet Isarin (t/m 2009)
Prof. dr. Hans Reinders (t/m 2012)
Drs. Garjan Sterk (t/m 2012).

Over de naam

De naam "Disability Studies in Nederland" is gekozen om herkenbaar aan te sluiten bij het internationale vakgebied Disability Studies en tevens aan te geven dat we dit vak in de hedendaagse Nederlandse context willen ontwikkelen.