Missie en doelen

Disability Studies in Nederland wil aantoonbaar bijdragen aan:

  • Een goede kwaliteit van leven voor mensen met een beperking, onder hun eigen regie en met kansen om hun eigen leven vorm te geven
  • Een passende participatie van mensen met beperking, waarbij talenten, kwaliteiten en ervaringskennis optimaal benut worden
  • Een inclusieve samenleving waarin iedereen zich vanzelfsprekend welkom weet
  • Een onderzoek en ontwikkelings-traditie waarbij mensen met een beperking (en/of hun organisaties) zoveel mogelijk betrokken zijn in verschillende rollen. Dit alles volgens het principe: "Nothing about us, without us".

Dit willen we doen door het:

  • Ontwikkelen van een structureel en samenhangend programma van onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies in het HBO en WO;
  • Bevorderen van theoretische en conceptuele kennis over dit onderwerp;
  • CreĆ«ren van kansen voor onderzoekers, docenten en leidinggevenden met een functiebeperking;
  • Bouwen aan een kennisnetwerk van betrokken belanghebbenden, zoals onderzoekers, belangenbehartigers, docenten, professionals op het gebied van zorg, arbeid en beleid en ervaringsdeskundigen;
  • Werken aan een inclusieve stad of gemeente;
  • Verbinden van praktijk en wetenschap, en van wetenschappelijke-, praktijk- en ervaringskennis.