The art of belonging

Een congres waar je je welkom voelt

Welkom op onze site! Onderstaand uitgebreid document is samengesteld na ons 3e Disability Studies Congres met als thema: ‘The Art of Belonging’. Hier is een samenvatting op één A4 als pdf.

Op verschillende manieren tracht Disability Studies in Nederland vorm te geven aan deze titel:

Ruimte voor ervaringsdeskundigheid

Disability Studies wil stem geven aan ervaringsgerichte verhalen. De persoonlijke ervaring werd op de voorgrond geplaatst in dit congres. We gaven mensen de kans om hun ervaring uit te drukken via het woord, het beeld, film, theater, muziek, ... Zo komen ook verhalen aan het licht die anders, op een meer traditionele manier van presenteren, niet zouden worden verteld op conferenties.

Een welkome plek

Het congres zoomde in op ‘The art of belonging’: iedereen doet ertoe en voelt zich welkom. Ieders eigenheid en talent werd gezien en gewaardeerd, in tegenstelling tot de ongelijkwaardigheid, exclusie en stigma die we wereldwijd waarnemen.

Ondersteuning voor iedereen

We willen doen wat we zeggen! We zetten op ons congres in op toegankelijkheid. Met een ondersteuningsbalie (support bar) organiseerden we geruisloze (!) ondersteuning voor iedereen die dit wenst of nodig heeft. We hadden fluistertolken, gebarentolken, schrijftolken, mensen die je de weg wijzen, plekken om tot rust te komen, ... Meer informatie over congresvoorzieningen voor mensen met een auditieve beperking vind je hier. Mensen die geen Engels praten konden rekenen op onze vertalers en fluistertolken. We hadden ook workshops in helder taalgebruik, en creatieve workshops die mensen uitnodigen tot anders leren dan in verbale taal.

Congresboek

We creëerden een congresboek met blanco ruimte voor je eigen gedachten, woorden en tekeningen. Tijdens ons congres zijn er workshops die toegankelijk zijn voor een breed publiek, ook voor mensen die geen Engels spreken of begrijpen. Deze workshops duidden we aan met een icoon en met het NL symbool. De meer academische workshops en lezingen zijn niet aangeduid met een icoon of vertaling in het boek. Mensen die hulp nodig hadden bij het lezen van het congresboek of bij het maken van keuzes konden ondersteuning vragen aan onze balie. Als mensen een vertaling nodig hadden of andere hulp om te kunnen genieten van de wat meer academische of abstracte workshops, konden ze ons dit laten weten.

We leren allemaal anders

We zijn verschillend. We communiceren en leren allemaal op een andere manier. Meer hierover vind je bij het item UDL, onder thema 7: 'Ode aan diversiteit'. 
Ons congres bood een bijzonder kleurrijk palet aan: lezingen, posterpresentaties theater, muziek, dans, actieve workshops en verdiepende academische uiteenzettingen wisselen elkaar af. Daarnaast was er een ‘tekenlaboratorium’, stand-up comedy, ruimte voor ‘chillen’ en rust, lekker eten, drinken en kansen tot ontmoeten.
Het congresboek bevat zowel beeld als taal om het voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken. 

Samen

We deden hard ons best om dit congres zo toegankelijk mogelijk vorm te geven. Maar wij zullen zeker iets vergeten zijn. Wat voor de ene persoon goed werkt, werkt niet voor de ander. We nodigden dan ook tijdens ons congres de bezoekers uit om elkaar te ondersteunen zodat we allemaal optimaal kansen zouden krijgen om te leren. Zodat we allemaal inspiratie konden opdoen en genieten van fijne ontmoetingen en nieuwe ideeën.
Hartelijk dank aan alle aanwezigen, medewerkers, partners, vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen bij het realiseren van ons congres.

Speciale dank gaat uit naar Instituut Gak. Dankzij hun financiële ondersteuning konden we onze congres inclusief organiseren en dit document uitwerken. 

Voor aanvullingen, opmerkingen of vragen in verband met ons congres en dit document kan je terecht bij sofie.sergeant@disabilitystudies.nl

We hebben onze tips en ideeën met betrekking tot het organiseren van een toegankelijk congres hieronder gebundeld onder 10 thema's. Dit is geen ‘handleiding’ maar informatie die voortvloeit uit onze ervaring, bevindingen en evaluaties bij het organiseren van congressen: zo inclusief en welkom mogelijk, de diversiteit vierend. 

 • Conference The Art Of Belonging 2017 logo
 • Noëlle van den Heuvel en nog iemand
 • Hanna Blom met dochter Jasmijn
 • Belaynesh Tefera en Annica Brummel
 • Hapjes
 • Logo Instituut GAK

Samenvatting handleiding toegankelijk congres

Een congres waar iedereen zich welkom voelt begint bij:

 • Een welkome plek
 • Ruimte voor ervaringsdeskundigheid
 • Ondersteuning voor iedereen
 • Toegankelijk congresboek 
 • Samen organiseren

Download de samenvatting van de handleiding voor een toegankelijk congres.

Thema 1: Inclusief

Door dit document met woord, foto en video en door alle powerpoints die we ter beschikking stellen, kunnen ook de mensen die niet aanwezig waren op ons congres genieten van de sfeer en leren van ons inclusief congres.

Directeur van DSiN Dr. Alice Schippers geeft nader toelichting bij 'The Art of Belonging' in dit filmpje. 

In ons congres zijn personen met een beperking betrokken bij het voorbereiden, het organiseren, het coördineren, het uitvoeren, het uitwerken, het evalueren… In dit filmpje is Alex Naber aan het woord. Hij vertelt ook over hoe het congres mensen het gevoel geeft erbij te horen en dat dit voor hem het allerbelangrijkste is. Enkele tips vanuit onze ervaring met het organiseren van toegankelijke evenementen:

 • Organiseer je congres op een plek waar de fysieke toegankelijkheid al gewaarborgd is want dit is het fundament waar je alles op bouwt;
 • Als je denkt aan fysieke toegankelijkheid, denk ook aan het podium, de receptie en de lunch (niet enkel op statafels);
 • Denk aan de veiligheid van alle aanwezigen op je evenement: Marianne Dijkshoorn en Syan Schaap schreven hierover in deze blog;
 • Informeer en bespreek grondig met de managers van de congreslocatie wat de bedoeling, insteek van je congres is;
 • Zorg dat je samenwerkt met mensen met een beperking in elke fase van het proces van de congresorganisatie (voorbereiding, coördinatie, op het podium, in het publiek, bij de evaluatie,…);
 • Moedig sprekers aan om heldere taal te hanteren;
 • Denk samen na over hoe de ervaringskennis van mensen met een beperking het publiek kan bereiken;
 • Ga uit van diversiteit in het publiek: we hebben allemaal andere leerstijlen (we leren via luisteren en kijken, maar ook door te bewegen, door te ervaren, door te doen, door te smaken, door te ruiken, door te beleven, door samen te werken, …);
 • Een congres is explosie van geluid, beweging, inhoud, ontmoeting… : zorg dus voor stille ruimtes, kamers waar mensen zich kunnen terugtrekken, waar mensen even kunnen rusten;
 • Organiseer een support-bar© in nauwe samenwerking met mensen met een beperking: meer tekst en beeld hierover in volgend thema.
 • Tot slot, maar niet onbelangrijk: "Het hebben van geld om deel te nemen aan een conferentie is net zo belangrijk als toegang hebben tot de informatie die erbij hoort. Hoewel veel academici financiering van hun universiteit kunnen aanvragen om deel te nemen aan conferenties in hun eigen land en in het buitenland, zijn veel mensen met een verstandelijke beperking die betrokken zijn bij inclusief onderzoek niet rechtstreeks in dienst van een universiteit en hebben ze geen toegang tot automatische financiering voor conferenties. Bovendien zijn veel mensen met een verstandelijke beperking in slechtbetaalde, deeltijdbanen als ze überhaupt aan het werk zijn (Emerson et al. 2011; KNPD 2011) en het is onwaarschijnlijk dat ze alle verdiensten zelf kunnen bekostigen." Vertaald uit: Anne-Marie Callus (2017) Making disability conferences more actively inclusive, Disability & Society, 32:10, 1661-1665, p. 1664.  
  Op ons congres trachtten we hier een antwoord op te bieden door mensen met een beperking de kans te geven om als vrijwilliger mee te werken op ons congres (en zo gratis deelname te bekomen) en door hen een verlaagd tarief aan te bieden. 
 • Prof. Dr. Tineke Abma interviewt Alex Naber tijdens plenaire sessie
 • Onderzoekerstrio SWSL Kim van den Boogaard, Henriëtte Sandvoort en Sofie Sergeant
 • Keynote Speaker Prof. Dr. Michael Stein
 • DSiN-medewerkers Irene van Helden, Marianne Dijkshoorn en Minne Bakker
 • Included in Training and Work. Lorentz Workshop Report. 2017.

Thema 2: Support Bar

Op ons congres 'The art of belonging' kon iedereen op voorhand of op het moment zelf ondersteuning vragen aan de gezellige 'ondersteuningsbalie' of 'support bar'. Deze balie was ingericht met een tafel, comfortabele stoelen en lage tafeltjes. Bij de enthousiaste edoch voorzichtige barhouders konden mensen terecht met al hun vragen. We hadden op voorhand nagedacht over waarmee we mensen zouden kunnen helpen. Ons basis-aanbod bestond uit: doosjes met muntjes, vergrootglazen, drinkbakjes voor de honden, doosjes met pleisters, een voorraadje aspirines, leesbrilletjes, de digitale versie van het congresboek, een printer om grootletterdocumenten af te drukken. We hadden 2 soorten barkeepers: degene die bij de bar bleven en de 'vliegende keeps'. De barkeepers bij de bar konden uitleg verschaffen bij het congresboek en de structuur van het congres, konden een drankje aanbieden, een praatje maken, ... De vliegende keeps bleken ook heel belangrijk: die konden met je meegaan als je de weg niet wist, die konden je hond uitlaten of hier iemand voor zoeken, die begeleiden je naar een rustige ruimte als je time-out wilde of medicatie wou nemen, die gingen op zoek naar een vertaler of een fluistertolk, een schrijftolk of een gebarentolk. In dit filmpje hoor en zie je Corrie Tijsseling vertellen over het belang van het thema ' belonging' ook om de wereld van de 'horenden' en niet-horenden te overbruggen.

Heel belangrijk was dat de barkeepers zeer goed op de hoogte waren van het congres, de inhoud, de timing en de ruimtes. Daarnaast bleek het ook belangrijk dat de barkeeper 'feeling' had en bij voorbeeld zag hoe mensen verlegen of onzeker binnenkwamen. De barkeeper had geen 'uniform' aan of zo, en kon op die manier heel gewoon op iemand afstappen en vragen of hij/zij iets kon betekenen, of alles naar wens verliep... Geruisloze ondersteuning: hier gingen we voor. Dat betekent dat je zodanig ondersteunt dat je de ander in zijn/haar waardigheid laat.

Eén van onze barkeepers was onze DSiN-secretaresse Gerda Van Wees. Joëlle Spoelder en Marion Keizer van het Kennisplein Gehandicaptensector waren aanwezig op ons congres. Ze intervieuwden aanwezigen en vroegen hen naar hun ervaringen en hun gevoel van zich-thuis-voelen op ons congres. Deze interviews en sfeerbeelden hebben ze gebundeld in dit filmpje. In het filmpje vertelt Gerda over haar werk in de support bar en hoe ze bij voorbeeld iemand hielp om de clou van de DSiN-cartoons te begrijpen.

 

 • Henriëtte Sandvoort en Jan Jaap Koorevaar met een drankje bij de support bar
 • Alex Naber bij de support bar
 • Verantwoordelijke support bar en vliegende keeper Sofie Sergeant
 • René Krewinkel bij de door hem getekende DSiN-cartoons

Thema 3: Het congresboek

We creëerden een congresboek met blanco ruimte voor je eigen gedachten, woorden en tekeningen. De aanwezige congresgangers konden kiezen of zij een versie in papier wilden en/of een digitale versie. Voor mensen met een visuele beperking bleek het handig om niet alleen een pdf-versie beschikbaar te hebben maar ook een doc-versie.

Tijdens ons congres waren er workshops die toegankelijk zijn voor een breed publiek, ook voor mensen die geen Engels spreken of begrijpen. Deze workshops duidden we aan in het congresboek met een verklarend icoon en met het NL symbool. Bij het NL symbool stond dan ook de Nederlandse vertaling van het abstract. Ook het cultureel programma werd in het congresboek in twee talen beschreven. Deze teksten werden ook in de ruimte bij de voorstelling of tentoonstelling opgehangen.

De meer academische workshops en lezingen werden niet aangeduid met een icoon of vertaling in het boek.

Als mensen hulp nodig hadden bij het doornemen van het congresboek - bijvoorbeeld bij het maken van keuzes - konden zij terecht bij de suport bar om ondersteuning te vragen.

Duurzaamheid is voor ons een belangrijke waarde. We wilden een congresboek creëren dat achteraf een naslagwerk wordt met persoonlijke notities. Mensen konden in hun congrestas zelf bepalen wat ze er in stopten en of ze een papieren congresboek zinvol achtten. Hierover meer in 'thema 4: Pimp your bag'.

 • Sofie Sergeant, Irene van Helden en Noëlle van den Heuvel fier met het congresboek in de hand
 • Cultureel Programma - vertaald in het Nederlands
 • Zicht op de inkomhal waar mensen congresboek aangereikt kregen

Thema 4: Pimp Your Bag

Bij de ingang stond er een lage lange tafel die mooi gedecoreerd was. De tafel lag vol met materialen die we - volledig kostenloos - van onze sponsors hadden ontvangen. Boekjes, folders, balpennen, doosjes, kompassen, ... Onze congrestassen waren van duurzaam materiaal gemaakt en bevatten 1 van onze DSiN-cartoons. Ook een houten DSiN-sleutelhanger hing aan de tas. Aan de Pimp Your Bag Stand werden mensen uitgenodigd een tas (met bijhorende cartoon) uit te kiezen en te vullen met materialen naar keuze. Mensen konden hier zelf rond de tafel gaan en uitkiezen. Op die manier kreeg elke congresganger een gepersonaliseerde tas. En kreeg je geen zaken toegestopt die je achteraf toch maar weg gooit.

Bij deze stand stonden medewerkers die konden uitleg geven en helpen. 

Mensen werden op die manier van bij het binnenkomen actief betrokken en uitgenodigd om te reflecteren over 'Wat past bij mij?', 'Wat neem ik mee?', 'Wie ben ik in relatie tot het thema?'. We kregen heel mooie reacties op het Pimp Your Bag - gebeuren.

De tassen zijn ontworpen en gemaakt door De Postkamer in Nijkerk. Bij De Postkamer werken mensen met en zonder beperking samen.

 • De cartoons voor de Pimp Your Bag - tas
 • De Pimp Your Bag - stand

Thema 5: Cultureel Programma

Het recht hebben om erbij te horen, dat is niet voldoende. We hebben plekken nodig waar we ons goed en geborgen voelen. We hebben ruimtes nodig waar we kunnen floreren en bijdragen. Tijdens ons congres hebben wij getracht deze ruimte te creëren. In het hotel CASA hotel vond DSiN een welkome plek. Met creatieve en inspirerende workshops willen we iedereen toegang geven tot kennis via woord, beeld, stem, muziek, dans, film en ontmoeting. Hoe belangrijk dit is wordt in dit filmpje door Prof. Dr. Tobias Büchner mooi toegelicht. Er waren niet alleen creatieve workshops maar er was ook een door DSiN ingericht cultureel programma. Dit programma was voor iedereen toegankelijk en bestond uit verschillende tentoonstellingen/voorstellingen:

 • United by Music, All star band zong voor ons de Blues!
  Soms was de muziek rustig maar soms was de muziek heel heftig en aanwezig. Voor sommige mensen was het dus belangrijk om verwittigd te worden, voldoende afstand te kunnen nemen en niet te hoeven ondergedompeld worden. Voor mensen met auditieve beperkingen zou je een tolk simultaan de muziekteksten kunnen laten vertalen, of de teksten projecteren, of het ritme live laten dansen. Dit moet goed voorbereid worden en de nummers moeten op voorhand bekend zijn bij de tolken. Met de All star band is dit laatste niet evident want zij vinden het fijn om op het moment zelf hun nummers te kunnen kiezen, afhankelijk van de sfeer en de reactie van het publiek. Wat voor de één goed werkt, werkt niet per se goed voor de ander. Op voorhand ook hierover goed doorpraten is goud waard. De muzikanten waren niet alleen aanwezig op het podium maar zij konden deelnemen aan het volledige programma van het congres. United by Music is een live band die ter plaatse - afhankelijk van de sfeer en de mood - beslist welke nummers ze brengen. Stel dat de band toch op voorhand de playlist vastlegt, dan je 'sign dancers' mee op het podium de muziek laten tolken, zowel met handgebaren als met ritmische dans. Op Sencity 2018 - georganiseerd door Possibilize - zagen we fantastische sign dancers aan het werk. We laten u even meegenieten in dit filmpje. Als je meer interesse hebt in het toegankelijk maken van muzikale events voor iedereen, dan raden we je dit document aan: ons toegestuurd door Ronald Ligtenberg, CEO van Possibilize.
  www.unitedbymusic.nl 
   
 • Michel. Acteur verliest de woorden. Film 
  Michel van Dousselaere (Gent, 1948) is acteur. In 2014 is bij hem een zeldzame vorm van progressieve afasie ontdekt, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. In de documentaire Michel is te zien hoe hij omgaat met het verlies van zijn woorden en daarmee van het vak dat hij al zo lang uitoefent. Op ons congres werd een preview van 30 minuten (engels ondertiteld) vertoond in aanwezigheid van de acteur en de filmmakers. Hier vind je meer informatie over de film.
  Dit rustige intieme moment op ons congres werd door de aanwezigen ontzettend geapprecieerd. Het publiek kwam geëmotioneerd uit de zaal. Met beeld, geluid en ondertiteling was de film voor velen toegankelijk. 
   
 • Robin Hood, Broeder Tuck, terug naar de bossen? Theater, Live voorstelling in het Tekenlab
  Jan Troost & zijn companen willen midden in de samenleving thuis zijn. Zij ijveren voor goed onderwijs, een goede woning, werk, gezondheidszorg, privacy,... in de samenleving, voor mensen met een beperking, voor iedereen. Op ons congres heetten Robin Hood en Broeder Tuck de mensen welkom en wijzen de weg naar de Support Bar: de bar waar iedereen kan gaan hangen, een praatje maken, of vragen om hulp. Robin Hood en Broeder Tuck boden de gasten ook een plek aan in het Tekenlab waar in alle rust kon getekend en gesproken worden over:  wat maakt dat je je hier of ergens anders thuis voelt? Wat is ‘belonging’ voor jou? 
  Hier lees je meer over de ervaringen van Jan Troost in zijn blog.
  www.terugnaardebossen.nl 
   
 • Het Tekenlab dat we inrichtten op ons congres is geïnspireerd op het tekenlab als creatieve onderzoeksmethode, ontworpen door Sofie Sergeant. Het geeft de mogelijkheid aan mensen om zich anders uit te drukken dan via het woord. Zo krijgen we ervaringsverhalen die we anders niet of moeilijker zouden ontdekken. In dit StopMotionFilmpje krijg je een idee van hoe het Tekenlab wordt georganiseerd en waarom.
   
 • Ik ben, dus ik hoor erbij
  Margriet van Kampenhout bracht tijdens het congresdiner haar live voorstelling over de kunst van het ‘erbij horen’ door mensen die zichzelf durven zijn. In dit filmpje vertelt Margriet over haar bijdrage aan ons congres en over de inhoud van haar verhaal die ze ons vertelde. Het verhaal van Margriet werd in het Engels voorgedragen. Dit verhaal is gefilmd door Jan Troost en hier te bekijken. Door op het balkje onder de video te klikken, krijg je de Engelse ondertiteling te zien. Hier kan je de film bekijken met Nederlandstalige ondertiteling. Voor de mensen die geen goed Engels konden was er op de avond zelf een papieren versie van de tekst in het Nederlands uitgeprint. Er was ook een papieren versie van de Engelse tekst beschikbaar voor mensen met een auditieve beperking. 
  www.argentaconsult.nl 
   
 • De reiziger en de reproductie
  Belgisch kunstenaar Saar De Buysere onderzoekt nieuwe technieken en werkt met niet-evidente materialen. Als een stadsplanner of architect brengt ze verschillende elementen samen. Zo ontstaat er iets van een ideale omgeving, een plek waar je je thuis zou kunnen voelen, die ontspanning uitstraalt. De tentoonstelling met de werken van Saar De Buysere waren tijdens het congres te bewonderen in het hotel CASA. Ook na het congres stelde het hotel de werken tentoon tijdens de maanden januari en februari 2018.

  Voor DSiN ontwierp De Buysere de bomen, die structuur en beeld geven aan de studie- en lesmaterialen op de website van DSiN. Elke maand belicht het Kennisplein Gehandicaptensector één van onze bomen, zodat ook het brede publiek ervan kan meegenieten. Hier vind je het overzicht van de reeks op het Kennisplein.

  Op basis van de bomen van Saar De Buysere maakte René Krewinkel (www.krewinkelkrijst.nl) de DSiN-cartoonreeks 'Mixed Forest'
  De bomen en de cartoons werden tentoongesteld tijdens het congres. Met beelden willen we zo de thema's verbonden aan het vakgebied Disability Studies via beeld duidelijk maken aan het brede publiek. De beelden en de cartoons spreken velen aan en zijn laagdrempelig en grappig.
  www.saardebuysere.blogspot.com 

 • Alex Naber & Alice Schippers
 • All Star Band op het podium
 • Zanger All Star Band
 • Geert Van Hove en Alice Schippers
 • Poster Michel
 • Tekenlab
 • Animo in het Tekenlab
 • Margriet van Kampenhout in compagnie tijdens Conference Dinner
 • Originele boomtekeningen van Saar De Buysere
 • DSiN Cartoons van René Krewinkel

Thema 6: VN-verdrag

Op 14 juli 2016 is het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking daadwerkelijk geratificeerd. Wij raden aan om dit VN verdrag te gebruiken als richtlijn en houvast voor het organiseren van inclusieve evenementen.

"De ratificatie van dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijke rechten van mensen met een beperking.  Doel van het VN verdrag is te bevorderen dat alle mensen met een beperking dezelfde mensenrechten en fundamentele vrijheden hebben. Het verdrag is van grote betekenis voor wetgeving op het gebied van zorg maar juist ook voor besluiten op gemeentelijk niveau. Zo mogen verordeningen over vervoer, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet niet in tegenspraak met het verdrag zijn."
Uit: Blog geschreven door DSiN-voorzitter Willem de Gooyer met co-auteurs Jenneke van Veen en Mieke Hollander voor de website van Skipr.

Keyote Speaker op ons congres Prof. Dr. Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo legt in dit filmpje uit waarom de ratificatie zo'n belangrijke mijlpaal is en een richtsnoer voor het inrichten van onze samenleving, van congressen en evenementen.

 • DSiN-voorzitter Willem de Gooyer in gesprek op ons congres
 • Doortje Kal met kind op schoot op ons congres

Thema 7: Ode aan de diversiteit

Om te begrijpen waarom we ons congres hebben ingericht op een inclusieve manier is het belangrijk om het perspectief van Disability Studies goed te kennen. Mocht je hier meer willen over te weten komen, neem dan een kijkje onder 'studie- en lesmaterialen' op onze DSiN-website bij het thema 'About Disability Studies'.

Het interdisciplinaire vakgebied disability studies bestudeert disability als complex maatschappelijk verschijnsel. Disability studies gaat ervan uit dat begrippen die gebruikt worden - zoals ‘beperking’, ‘handicap’, ‘disability’ - sociale constructies zijn, waarvan de betekenissen onderhevig zijn aan veranderingen in tijd, plaats en context. In dit onderzoeks- en onderwijsveld wordt gekeken hoe disability betekenis krijgt en vertegenwoordigd wordt in de maatschappij en hoe veranderingen daarin teweeg gebracht (kunnen) worden. Hoe de samenleving disability ziet, heeft verstrekkende gevolgen voor het leven van mensen en voor de samenleving als geheel. Disability studies erkent beperkingen als gewoon onderdeel van het menselijk leven in al zijn diversiteit. 

Disability studies is gericht op de emancipatie van mensen met beperkingen. Mensen met uiteenlopende beperkingen zijn dan ook vanzelfsprekend betrokken in alle mogelijke rollen. Disability studies heeft tot doel bij te dragen aan de voorwaarden voor een inclusieve samenleving en het daarbij behorende beleid. Het gaat hier om alle levensterreinen, zoals vrije tijd, wonen, scholing, werk en gezondheid. 

Het is vooral boeiend om te zien dat disability studies zich niet zomaar laat vatten in schema’s. Blijkbaar zijn vooral grensoverschrijdingen en verbindingen tussen de verschillende delen van de schema’s interessant om inzichten te verwerven in de finesses van het vakgebied. Daarmee bewijst dit vakgebied nog maar eens zijn ‘postmoderne status’.” (Van Hove, 2009, p. 173)

Twee filmpjes waarbij we gasten op ons congres vragen naar het Disability Studies perspectief:

 • In dit filmpje kan je luisteren naar de inspirerende woorden van Dr. Damian Milton over de diversiteit in de groep van autistische mensen. Mocht je het moeilijk vinden om te beluisteren, dan vind je hier het uitgeschreven interview.
   
 • Jac de Bruijn, lid van de Raad van bestuur bij Prisma, vertelt in dit filmpje over ons congres en de belangrijke focus op inclusief onderzoek, en het belang hiervan.

Aansluitend willen we je ook graag kennis laten maken met de principes van Universal Design. Deze principes komen uit de wereld van de architectuur. Het opzet is om gebouwen en openbare ruimtes zo te ontwerpen dat ze toegankelijk zijn voor een zo divers mogelijk publiek.

Toegepast op leren - Universal Design for Learning - betekent dat: leren toegankelijker en uitdagender maken zodat we leerkansen bieden aan een heel verscheiden groep. UDL in een notendop:

 1. Bied informatie op verschillende manieren aan. Laat je publiek lezen, luisteren, kijken naar een filmpje en werk met een mindmap bij voorbeeld. 
 2. Laat je publiek op verschillende manieren verwerken wat ze geleerd hebben. Laat hen de informatie verwerken tot een poster, een YouTubefilmpje, een Facebookpagina of een klassiek schema. 
 3. Betrek het publiek zo sterk mogelijk bij de workshop. Speel in op interesses. Werk met voorbeelden uit hun leefwereld. 

Op de DSiN-website vind je allerlei informatie in woord, beeld en geluid over het thema Universal Design for Learning. Wij hebben onze sprekers gevraagd om deze principes zoveel mogelijk toe te passen in hun lezingen en workshops.

 • Gebarentolk
 • Samen tafelen - Conference Dinner
 • Muzikant van United by Music aan het woord
 • Blindengeleidehond
 • Ontmoetingen aan de inkombalie
 • ?, Karin van den Bosch, Imogen Vermeulen en Diederik Weve drinken koffie

Thema 8: Inclusief onderzoek

"Niets over ons zonder ons"

Eén van onze streams focuste op 'inclusief onderzoek': het onderzoek doen samen met de mensen waarover het onderzoek gaat. Hierdoor waren ook veel onderzoekers met een beperking, met ervaringskennis, met ervaringsdeskundigheid... aanwezig.

Op ons congres gaven we op die manier ruimte aan ervaringsgerichte verhalen. We gaven de kans om ervaringen uit te drukken via het woord, het beeld, film, theater, muziek, ... Zo komen ook verhalen aan het licht die anders, op een meer traditionele manier van presenteren, niet zouden worden verteld op conferenties.

Hiernaast in beeld Henriëtte Sandvoort, betrokken bij participatief onderzoek 'Samen werken samen leren'. 

Daaronder twee van de vele tweets die circuleerden tijdens ons congres met de boodschap:

- "Stunning presentation of multimedia productions by autistic people."

- "Space for everybody's story. Also to ensure deepening of experiences."

 • Henriëtte Sandvoort werkt samen met Sofie Sergeant in het participatief onderzoeksproject 'Samen werken samen leren'
 • Stunning Presentation of multimedia productions by autistic people
 • Space for everybody's story

Thema 9: Sfeer

Als we focussen op de evaluaties en reacties die we kregen naar aanleiding van ons congres, dan springt er één facet naar boven: de uitnodigende welkome sfeer. En daar zijn we blij mee. We citeren hieronder enkele reacties. Uit deze reacties blijkt dat dit niet alleen 'leuk' is, maar ook noodzakelijk om echte ontmoeting en indringend leren mogelijk te maken.

"Ik vond jullie enorm behartenswaardig.
Zo'n mooie sfeer op de conferentie. 
Op zichzelf het bewijs hoe fijn het leven kan zijn - als het normaal wordt om af te wijken."

"The people are amazing and so welcoming!"

"That we were free to chose what ever we liked. And that we can have a break when its necessery."

"Geweldige sfeer - diversiteit deelnemers - toegankelijkheid"

"The atmosphere is great! The program, very diverse, a nice blend of practice research etc.... That it is not very large in number of participants gives a "homy" and warm approachable opportunities."

"Accessibility, variety in programs, organization, inspiration."

"The welcome was fabulous, the friendliness and helpfulness of everyone working for this conference was just wonderful!"

"Ambience, community feeling, friendliness. Accessibility in general."

"Uiting geven aan the art of belonging!!"
 

 • Belaynesh Tefera en Annica Brummel
 • Jacqueline Kool en Alice Schippers

Thema 10: Team

Een toegankelijk congres organiseer je best samen met een team van heel verschillende mensen, met diverse talenten en met aandacht voor diverse facetten.

Samenwerking met ervaringsdeskundigen in het organiserend en in het wetenschappelijk comité zijn absoluut een must! Op die manier heb je de ervaringskennis van bij het begin erbij en hou je rekening met de beleving en de ervaring van mensen met een beperking in het design van je conferentie.

Spreek als team goed af met alle samenwerkende partners (congresbureau, locatiemanagers, catering, sponsoren, technische dienst) zodat iedereen doordrongen is van de noodzaak van het inclusief opzetten van het project. Het draait niet alleen om gastvrijheid. Het is van belang om goed te anticiperen op een grote diversiteit in het publiek,  en om een plek te creëeren waar iedereen voelt: hier kan ik iets brengen en hier kan ik iets halen.

 

 • We are ready for the conference - organiserend team verzendt deze DSiN Tweet
 • Logo DSiN