Lorentz workshop: Included in Training and Work: Transforming Policies and Practices for Disabled People

Datum
-

DSiN & de leerstoel Disability Studies aan het VUmc organiseren een vijfdaagse workshopweek over “Included in Training and Work: Transforming Policies and Practices for Disabled People" als onderdeel van het prestigieuze NIAS-Lorentz workshopprogramma.

Uitgebreide informatie over deze week is hier te vinden.

De workshops zullen een interdisciplinaire opzet hebben en verbinden de sociale wetenschappen met de bèta- en technische wetenschappen. Het workshopprogramma brengt vertegenwoordigers van belangenorganisaties in de gehandicaptensector, (sociale) wetenschappers, trainers en onderzoekers in het onderwijs, gespecialiseerd in het innovatieve Universal Design for Learning paradigma, samen.

Het NIAS-Lorentz programma stimuleert interdisciplinair onderzoek waarin de Sociale - en Menswetenschappen en de Natuur- en Technische wetenschappen met elkaar verbonden worden. Het programma bevordert grensverleggend innovatief onderzoek, ook in relatie tot de grote maatschappelijke vraagstukken.

Onder het NIAS-Lorentz programma vallen o.a. de NIAS-Lorentz Workshops. Een NIAS-Lorentz Workshop duurt 1 a 2 weken en is eveneens gericht op het verbinden van de Sociale - en Menswetenschappen met de Natuur- en Technische wetenschappen. De focus ligt op het stimuleren van samenwerking tussen onderzoeksgemeenschappen, ook buiten de academische wereld. Karakteristiek is de tijd die wordt ingeruimd voor discussie en informele interactie.

Het NIAS-Lorentz programma is een samenwerking tussen NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) en het Lorentz Center (International center for scientific workshops) van de Universiteit Leiden, met steun van diverse nationale organisaties (NWO, FOM, STW en KNAW).

 

Besloten / Open
Besloten
Locatie

Lorentz Center (International center for scientific workshops)
Leiden

Contact
Organisatie

Scientific organizers:

  • Geert Van Hove
  • Sofie Sergeant
  • Mitzi Waltz
Dutch