Ervaringsdeskundigen aan het stuur

Een mooi voorbeeld hoe je niet alleen over inclusie praat, maar vooral aan inclusie doet!

De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker erkend in het sociaal domein, zowel in Nederland als in Vlaanderen (Van Dorp, 2021). Er wordt meer samengewerkt met ervaringsdeskundigen in sociaal werk organisaties, in de (g)gz, in het beroepsonderwijs en in onderzoek, al dan niet ingegeven door richtlijnen vanuit verschillende fondsen en subsidies. Download voor het volledige artikel de bijlage...

Een wandelingetje naar een denkhut

Gert Rebergen
|

“Moe?”, vroeg Daan langs z’n neus weg aan Katie.
“Niet echt. We komen d’r wel”. Een nog net hoorbaar zuchtje ontsnapte Katie.
“Zullen we samen naar boven huppelen?”, stelde Revah aan Kira voor. Kira pakte de hand van Revah. Zij gingen al een paar jaar elke week met z’n tweeën naar ‘de Aqua’ en ‘Pilates’. Voor de lol, zeiden ze, maar natuurlijk ook, bijna stiekem, om lekker strak in het velletje te blijven zitten.
Katie kreeg een zachte hand van Daan in haar rug. Dat duwtje deed haar goed. Het wandelpad naar de gehuurde denkhut werd steeds steiler, in ieder geval voor Katie.

7 april 2022 was de Talkshow "Samen Vooruit" | Terugblik op 5 jaar VN-verdrag Handicap

Er zijn nog vele drempels te gaan naar een inclusieve samenleving. Dat is een van de conclusies die op 7 april jl. tijdens de talkshow "Samen Vooruit" getrokken werd. De talkshow werd georganiseerd door ZonMw. 

Namens DSiN waren Alice Schippers en Edwin Luitzen de Vos aanwezig, via de link kun je het volledige artikel lezen en volg ook de linkjes in dit artikel, deze bevat oa. een video over het project "Met z'n allen de straat op". 

Van de straat

Gert Rebergen
|

Listige gasten maken van op straat gevonden taal vakkundige kunst. Er zijn al swagge namen aan gegeven. En spanky woorden, zoals hiphop: de ‘sprong vanuit de heup’. Of zoals Chuck D van Public Enemy zei: “rap is the Black CNN.” Wel eens gehoord van Faith47? ([1]) Toen Kaapstad af wilde van graffiti met behulp van de zogenoemde overlast beperkende wetten, de anti-nuisance laws, bracht de wit kleurende Faith47 haar kunst naar de publieke ruimte om mensen te inspireren naar eigen wens hun leefomgeving te creëren en te verbeteren.

Voila, ook weer opgelost!

Leendert van de Merbel
|

Ten behoeve van mijn promotieonderzoek inventariseer ik welke hindernissen ik als blinde promovendus vanwege mijn blindheid heb ondervonden. Ik zat zo eens voor het schrijven van dit blog mijn logboek door te nemen en kwam iets tegen uit 2014 wat nu geen hindernis meer is.

Abonneer op