Ervaringsdeskundigen aan het stuur

Een mooi voorbeeld hoe je niet alleen over inclusie praat, maar vooral aan inclusie doet!

De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker erkend in het sociaal domein, zowel in Nederland als in Vlaanderen (Van Dorp, 2021). Er wordt meer samengewerkt met ervaringsdeskundigen in sociaal werk organisaties, in de (g)gz, in het beroepsonderwijs en in onderzoek, al dan niet ingegeven door richtlijnen vanuit verschillende fondsen en subsidies. Download voor het volledige artikel de bijlage...

Bijlage Grootte
734-2512-1-pb.pdf 51.83 kB