Seminar "Vergroten kansengelijkheid"

Datum
-
Kosten

Deelname gratis

Kansenongelijkheid ontstaat in een ingewikkeld samenspel tussen de persoon en diens omstandigheden, waarbij verschillende soorten belemmeringen zich vaak diep verschanst hebben in de omgeving van de persoon. Zowel in het vakgebied van Disability Studies (DS) als in onderzoek vanuit de Capability Benadering (CB) wordt hier kritisch en emancipatorisch naar gekeken. Zoals in het zelf spreken over en handelen in deze ongelijkheid door mensen om wie het primair gaat. Graag verkennen we hoe het werken vanuit DS en CB in onderzoek, onderwijs en de praktijk een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van deze ongelijkheid. En hoe dit zich verhoudt tot andere benaderingen zoals Family Quality of Life of Positieve Gezondheid.

De academische Werkplaats Disability Studies (AW DS) en het Nederlands-Vlaams Netwerk voor de Capability Approach in het Sociaal Domein (CA-SD) slaan daarom de handen ineen om een seminar te organiseren. Met de deelnemers wisselen we actief kennis en ervaring uit over het werken vanuit de ideeën van DS en CB aan de hand van ervaringsverhalen en concrete projecten. Tot slot formuleren we een agenda voor het stimuleren van toepassingen van beide benaderingen bij vraagstukken in het sociaal domein.

13.00    Binnenkomst, koffie en thee

13.15    Welkom door Alice Schippers, bijzonder hoogleraar Disability Studies.
             Uitleg programma.

13.30    Ellis Jongerius, directeur LFB, ervaringsdeskundige en bestuurslid van stichting SPZ en Jenneke van Veen, voorzitter van Stichting SPZ delen hun ervaringen van samenwerken in een inclusief bestuur. Deze zijn ook beschreven in de publicatie Inspiratie tot inclusief besturen.

13.45     Roland de Groot is ervaringsdeskundige en lid van de Centrale Cliëntenraad van het UWV. Hij vertelt over zijn zoektocht om als ervaringsdeskundige te werken bij het UWV. 1

14.00    Met de aanwezigen in het publiek in gesprek over de ervaringen van Ellis, Jenneke en Roland. Wat valt op in de verhalen? Wat wordt herkend uit de eigen praktijk?

14.30    Introductie in de Capability Benadering door Annica Brummel, coördinator van de academische werkplaats Disability Studies.

15.15     Pauze

15.30     Dialoog over de betekenis van de Capability Benadering voor de verhalen van Ellis, Jenneke en Roland.

15.45     Alice Schippers refereert op de dialoog vanuit Disability Studies.

15.55     Transfer maken naar de praktijken van de aanwezigen; wat kan de meerwaarde zijn van Capability Benadering voor samenwerken met ervaringsdeskundigen of andere aan Disability Studies gerelateerde thema’s?

16.40     Terugkoppeling ideeën en komen tot een agenda voor samenwerken.

17.00     Borrel

 

 

Besloten / Open
Restricted
Locatie

Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht

Ruimte seminar: 1.33

Aanmelden

Voor dit seminar nodigen we ervaringsdeskundigen, professionals, docenten, beleidsmakers en onderzoekers uit die actief zijn in het sociaal domein, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

Meer informatie

..

Contact

Opgeven kan door een mailtje te sturen naar; Angela.Hanse@disabilitystudies.nl

Organisatie

Stichting Disability Studies in Nederland en het Nederlands-Vlaams Netwerk voor de Capability Approach in het Sociaal Domein (CA-SD)

Dutch
Toegankelijkheid

De UvH en de ruimte waarin het seminar gehouden zal worden zijn rolstoeltoegankelijk.