Gezocht: Deelnemers aan Onderzoek Openbare Ruimte, over Toegankelijkheid van Straten voor Voetgangers in Almere en Utrecht

DSiN zoekt deelnemers aan internationaal project om openbare ruimte beter toegankelijk te maken.

DSiN is partner in het internationale project Inclusive Public Space (Inclusieve Openbare Ruimte). In vijf landen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, India, Kenia en de Verenigde Staten wordt de toegankelijkheid van straten en trottoirs onderzocht. In Nederland gebeurt dat in Utrecht en Almere. Doel is om te weten te komen waar mensen met een beperking, ouderen en ouders van jonge kinderen hinder van hebben bij het gebruik van de openbare ruimte. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Divers boeren

Gert Rebergen
|

De boer past nog beter dan anders op zijn kippen nu de vos de passie preekt. Het intense verlangen naar de kip stuurt de vos naar het erf van de boer. De vos neemt daarbij risico’s want zijn verlangen is groter dan zijn angst. Na dagen genoegen te hebben genomen met een enkel ratje, een onoplettende pimpelmeesje als tussendoortje, een paar niet echt lekkere kevers en regenwormen, smacht de vos naar een mals kippetje. Maar dan moet hij wel even de uiterst alerte boer durven te trotseren. De boer is namelijk altijd op zijn qui-vive.

Online boek lancering over feministische perspectieven op Nursing Ethics.

Hierbij attenderen wij jullie graag op een boek dat onze collega Helen Kohlen uit Duitsland samen met de Ierse Joan McCarthy heeft geredigeerd over feministische perspectieven op Nursing Ethics. De launch vindt a.s. dinsdagavond 23 februari 2021 plaats, meer informatie in de aangehechte flyer. Misschien kun je er zelf niet direct iets mee, maar verspreiding van de flyer is heel fijn, misschien zijn mensen uit je netwerk geïnteresseerd. 

Aanmeldformulier online UWV Incompany workshop op 10 juni 2021

D.m.v. dit formulier schrijft u zich in voor deelname aan de online UWV Incompany Workshop op 10 juni 2021 om 14.30 uur. (inlog mogelijk vanaf 14.15 uur)

De inschrijving is persoonlijk.

Wanneer u zich inschrijft voor een bijeenkomst van het scholingsprogramma, gaan we ervan uit dat u dan aanwezig bent. Mocht u onverhoopt toch niet kunnen, vragen we u vriendelijk of u zich weer af wilt melden door een email te sturen aan: scholingsprogramma@disabilitystudies.nl

Reflections on the results of a roundtable on creative methods in disabilities research

Sofie Sergeant, Hanna Peels, Esther Joosa, Roy Brown, Geert van Hove & Alice Schippers

Publicatiejaar

Soort publicatie

artikel

Gepubliceerd in

Murmurations Journal of Transformative Systemic Practice

Direct Open Access Link: http://murmurations.cloud/ojs/index.php/murmurations/article/view/105/6…;

DOI

https://doi.org/10.28963/3.2.11

Samenvatting

In deze research notes presenteren we de resultaten van een roundtable en het daaropvolgend proces van reflectie over de uitdagingen van het toepassen van creatieve onderzoeksmethoden in disability studies. De roundtable vond plaats op het disability-gerelateerd congres “Diversity & Belonging: Celebrating Difference” in Athene, 2018. Het doel van de roundtable was om samen met andere onderzoekers in disability studies de obstakels en kansen van creatieve onderzoeksmethoden in academisch onderzoek te verkennen. Hoewel onderzoek steeds meer inclusief vormgegeven wordt voelt het gebruik van creatieve methodes nog steeds aan als pionieren, baanbrekend en onconventioneel. Het doel van de roundtable was om met andere onderzoekers samen te exploreren hoe we het gebruik van creatieve onderzoeksmethoden kunnen uitbreiden zodat meer mensen kunnen meedoen in onderzoek. In het artikel gaan we in op de resultaten van de roundtable en ons reflectieproces daarna. Door deze gesprekken te bestuderen, identificeerden we vier inzichten over het gebruik van creatieve methoden in disability studies onderzoek: rond embodiment, ongemak, verbinding en meervoudigheid van stemmen.

Abstract

In these research notes, we present the results of a roundtable and a subsequent process of reflection on the challenges facing researchers in disability studies using creative methods. The roundtable took place at a conference on disability, “Diversity & Belonging: Celebrating Difference” in Athens in 2018. The aim of the roundtable was to explore with other researchers in disability studies the challenges and joys of academic research using creative research methods. Even though the commitment to inclusive research is common in disability studies, the use of creative research methods still feels like pioneering and unconventional. The purpose of the roundtable was to discuss how we can extend the use of creative research methods so that more people can join in research work. In these research notes, we discuss some reflections on the material that came out of our roundtable and from the reflective session we held after the roundtable. From studying these conversations, we identified four insights on the use of creative methods in disability studies: embodiment, discomfort, connection and plurality of voices.

Abonneer op