Onderzoek naar Kwaliteit van de Zorg NL - WLZ

MOMENTEEL ZITTEN ALLE GROEPEN VOL! DANK U WEL..

Indien er alsnog plekken beschikbaar komen laten we dat hier weten. 

 

DEELNEMERS GEZOCHT VOOR FOCUSGROEPEN KWALITEIT VAN DE ZORG (WLZ)

Panteia en Stichting Disability Studies in Nederland voeren samen het onderzoek uit over de Kwaliteit van de Zorg in Nederland in opdracht van VWS. In de bijlage vindt u de aanbevelingsbrief van VWS. 
In de eerste weken van maart organiseren we focusgroepen van maximaal 6 mensen per groep. We zullen de focusgroepen online organiseren. De deelnemers krijgen een ‘zoom’-link toegestuurd. Margriet van Kampenhout is de focusgroepleider en Sofie Sergeant is als onderzoeker aanwezig om de inhoud van de gesprekken goed te vatten en later te kunnen structureren / analyseren tbv een rapport naar de overheid. 

Er zijn diverse focusgroepen:

1. voor mensen met een verstandelijke beperking (en autisme) - betrokken bij Wet Langdurige Zorg (WLZ)

2. voor mensen met een fysieke beperking - betrokken bij WLZ

3. voor ouders (en brussen) - betrokken bij WLZ

4. voor professionals - betrokken bij WLZ

5. gemengd - betrokken bij WLZ

 

Bent u betrokken als (verwant-)ervaringsdeskundige of professional bij de WLZ? En/of kent u andere professionals/experts inzake WLZ die ons zouden kunnen helpen? Kan u een beetje van uw tijd vrijmaken om te helpen? 

Overzicht Focusgroepen, data en tijden waarop nog kan worden ingeschreven:

Hoe kun je je opgeven

Indien je je wilt opgeven voor een focusgroep mail dan naar info@disabilitystudies.nl . Vermeld in de mail minimaal:

  • Naam
  • Focusgroep en datum + tijd
  • Mobiele nummer

Hartelijk dank aan allen die meewerken aan dit onderzoek: het is belangrijk voor de toekomst van de zorg en de kwaliteit van leven van mensen met een beperking en hun families in Nederland!