Bijeenkomst onderzoekersplatform DS, inclusie en belonging

Datum
-
Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hierbij nodigen we je van harte uit voor een live bijeenkomst van het Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging

De bijeenkomst is op dinsdag 4 oktober van 12.00 - 15.00 uur.

Direct aanmelden

 

Verbeelding van het goede leven

Vaak wordt een goed leven geassocieerd met zelfredzaam zijn, autonoom zijn en keuzevrijheid hebben. Op zich niks mis mee, maar soms gaat die focus ten koste van sociale aspecten van het goede leven. Wat leren we over het goede leven als de interacties tussen personen en gezien worden in de eigen leefomgeving, in nabije sociale verbanden met naaste familie en vrienden centraal staan. 

Aan de hand van een korte film staan we in interactie met de aanwezigen stil bij de resultaten van een onderzoek naar de verbeelding van het goede leven. Met ons onderzoek willen we inspiratie bieden om samen te reflecteren op de vraag hoe je op de beste manier kan bijdragen aan een goed leven, door er steeds opnieuw samen naar op zoek te blijven. De methode die we voor dit onderzoek gebruikt hebben kan helpend zijn bij deze zoektocht. Daar gaan we tijdens de presentatie ook op in. 

 

Na een inleiding door de spreker zal er ruimte zijn voor verdieping en onderlinge uitwisseling.

We kijken er naar uit jullie weer te zien en met elkaar het gesprek aan te gaan! 

Globaal programma

12:00 - 12:15 uur Inloop en koffie & thee
12:15 - 13:00 Film "Verbeelding van het goede leven"
13:00 - 13:30 Vragen en discussie
13.30 - 13.45 Vervolg van dit platform
13:45 - 14:45 Rondje "Waar is iedereen mee bezig?" 
14:45 -  ... Napraten (in ruimte naast PL99-0.018)

 

Eerdere bijeenkomsten

 

Eerdere bijeenkomsten van het onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging (presentaties, literatuur e.d.)

 
Besloten / Open
Open
Locatie

Hogeschool Utrecht, Padualaan 99
Ruimte PL99-0.018 (Presentatieruimte 'the Inspirator')

 

Aanmelden

Vooraf aanmelden is verplicht. 

Je kunt je aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen.

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?

Heb je je aangemeld, maar kun je onverhoopt toch niet bij de bijeenkomst zijn?

Dan kun je mailen met Angela Hanse: Angela. Hanse@disabilitystudies.nl

Organisatie

Voorbereidende groep: Annica Brummel en Inge Redeker 
Mede namens: Doortje Kal en Jacqueline Kool.

Sprekers

Jaheed Andishmand en Maaike Hermsen

Jaheed Andishmand werkt als ervaringsdeskundige en als belangenbehartiger voor en door mensen met een lichte verstandelijke beperking bij de STERKplaats Nijmegen en bij het Zelfregiecentrum Nijmegen.

Maaike Hermsen is lector Ethiek van Verbinding met mensen met een verstandelijke beperking aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

Dutch