Leven met maar één sociale rol

Hanneke van Lieshout
|

Gedurende de dag wisselen we voortdurend van rol. Soms vervullen we één rol, soms meerdere tegelijk. Soms zijn het rollen voor een lange periode, soms zijn ze van korte duur. Deze rollen geven ons een identiteit, als broer of zus, vriend of vriendin, vrijwilliger, collega, buurman of buurvrouw.

Ervaring

Silke Hoppe
|

Disability Studies is een interdisciplinair onderzoeksveld. In mijn project bestudeer ik disability vanuit een antropologisch perspectief. Antropologisch onderzoek wordt vooral door kwalitatieve methoden gekenmerkt. Binnen Disability Studies staat Participatory Action Research (PAR) centraal. De doelstelling van onderzoek is dus niet alleen maar om kennis te verzamelen, maar ook om veranderingen teweeg te brengen.

Conference on World Report on disability and the CBR guidelines in different national and cultural contexts.

Disability Studies in The Netherlands, the Dutch Coalition on Disability and Development, Enablement and the Liliane Foundation orginazed the conference on World Report on Disability and CBR Guidelines in Different National and Cultural Contexts. Linking and learning between Europe, Africa and Asia on October 28th, Utrecht, The Netherlands.

Soon you will find the report of  this succesfull day here. Watch a photoreport of the conference.

Grenzen verleggen. Een invitational over Disability Studies.

Hoe breng je disability studies zo snel mogelijk van de marge naar het centrum? Dat was de vraag waarop de aanwezigen van de invitational over Disability Studies in Nederland de antwoorden zochten. En zo spraken zij over juiste voorwaarden, de noodzaak van kruispuntdenken en Belgische praktijken. Meer gevonden antwoorden leest u hier na in het verslag van deze bijeenkomst.

Klik hier voor alle foto's van deze bijeenkomst.

Wederkerigheid

Silke Hoppe
|

Stel dat ik je op een kop koffie zou trakteren. Je zou dit waarschijnlijk in dank aannemen. Maar de volgende keer dat wij koffie gaan drinken, zou jij vermoedelijk de rekening betalen. Door deze uitwisseling gaan we een sociale relatie aan en als we elkaar vaker zouden uitnodigen ontstaat er mogelijk een vertrouwensrelatie tussen ons. Sociale wetenschappers noemen dit proces reciprociteit; het gaat dus met andere woorden om wederkerige uitwisselingsprocessen.

Conferentie 'Diversity in Quality of Life'

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van Disability Studies in Nederland, werd op 2,3 en 4 december 2010 i.s.m. VU Universiteit Amsterdam de conferentie "Diversity in Quality of Life" gehouden.Tijdens de conferentie werd aandacht besteed aan een van de sleutelbegrippen binnen het domein van Disability Studies, nl. "kwaliteit van leven". Deze benadering begint met de verhalen, ervaringen en beleving van mensen met een handicap. Diverse sprekers gingen in op de vraag hoe dit begrip kan worden gebruikt in een Disability Studies perspectief.

Abonneer op