• Impressies van een filmproject

  Ruud Hendriks

  29 augustus 2012

  De zomervakantie loopt ten einde. Voor mij ligt een stapel veldnotities op basis van participerende observaties die we in juni hebben verricht op drie psychogeriatrische afdelingen van het Maastrichtse verpleeghuis Klevarie. Samen met bewoners keken we naar drie korte films die de Vlaamse filmmaker Joël Rabijns, met inbreng vanuit ons project en ondersteund door de onderzoekstagiaire Desirée Coenen, maakte op basis van historisch beeldmateriaal uit het archief van het Limburgs Museum te Venlo.

  Lees verder
 • Kunst als omweg

  Ruud Hendriks

  27 juli 2012

  Tijdens het Pinksterweekeinde werd in ´t Brandweer in Maastricht het resultaat gepresenteerd van ´Breien voor breinen´ - een enorme sjaal, samengesteld uit grote en kleinere breisels van mensen met dementie en degenen om hen heen. In de aanloop van deze slotmanifestatie presenteerde ik ons onderzoek, waarin kunst eveneens een bijzondere rol speelt.

  Lees verder
 • Beloftes inlossen

  Agnes van Wijnen

  9 juli 2012

  Het was bij de start van de bijeenkomst over het fantastische WHO World Report on Disability, in oktober 2011, dat ik Tom Shakespeare sprak. We spraken over zijn werk in Geneve, mijn werk hier en de situatie in Nederland. Ik vertelde over ons onderzoek naar het persoonsgebonden budget en de betekenis daarvan voor eigen regie en empowerment, en hoe de politiek daar een en andermaal doorheen walste. 

  Lees verder
 • Afstand en nabijheid in onderzoek

  Harrie van Haaster

  13 juni 2012

  We hebben net ons onderzoek naar het persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment afgerond. Agnes van Wijnen, Mark Janssen en ik. (...) Hier wil ik iets naar voren brengen over de onderzoeksmethode. Hoe kwamen we van die gegevens tot analyses en conclusies?

  Lees verder
 • Mosterd bij de maaltijd

  Mark Janssen

  10 mei 2012

  Halverwege je onderzoek wordt je onderzoeksobject afgeschaft: dat was me in 33 jaar onderzoek niet eerder overkomen. Maar het gebeurde wel in ons onderzoek naar de betekenis van het PGB voor empowerment en zelfregie.

  Lees verder
 • Het ideaal van erbij horen

  Mieke Cardol

  22 april 2012

  Sinds een paar maanden ben ik lid van een sportschool. Ik heb lange tijd getennist, maar dat is al lang geleden en ik wilde weer iets aan sport doen. Voor mij is de sportschool een kennismaking met een totaal nieuwe wereld.

  Lees verder
 • Empowerment van de onderzoeker

  Hanneke van Lieshout

  4 april 2012

  Ongeveer een jaar geleden begon ik aan het onderzoek ‘Thuis in de gemeente’. Een onderzoek waarin mensen met een verstandelijke beperking niet alleen de rol van respondent, maar ook van interviewer hebben.

  Lees verder
 • Leven met maar één sociale rol

  Hanneke van Lieshout

  15 maart 2012

  Gedurende de dag wisselen we voortdurend van rol. Soms vervullen we één rol, soms meerdere tegelijk. Soms zijn het rollen voor een lange periode, soms zijn ze van korte duur. Deze rollen geven ons een identiteit, als broer of zus, vriend of vriendin, vrijwilliger, collega, buurman of buurvrouw.

  Lees verder
 • Wederkerigheid in de praktijk

  Silke Hoppe

  23 december 2011

  Veel mensen vinden niet fijn om afhankelijk te zijn. Maar wanneer is afhankelijkheid eigenlijk erg?

  Lees verder
 • Ervaring

  Silke Hoppe

  10 november 2011

  Disability Studies is een interdisciplinair onderzoeksveld. In mijn project bestudeer ik disability vanuit een antropologisch perspectief. Antropologisch onderzoek wordt vooral door kwalitatieve methoden gekenmerkt. Binnen Disability Studies staat Participatory Action Research (PAR) centraal. De doelstelling van onderzoek is dus niet alleen maar om kennis te verzamelen, maar ook om veranderingen teweeg te brengen.

  Lees verder

Pagina's