• 'Succesvolle' 'zorgmijders'

  Jenny Boumans

  28 november 2012

  Vol inspiratie en nieuwsgierigheid begonnen Ingrid Baart en ik twee jaar geleden aan het project 'Ervaringskennis van succesvolle zorgmijders'. We wilden wel eens weten hoe mensen die psychoses hebben, maar niet in GGZ in behandeling zijn, zich redden in de maatschappij. Hoe houden zij zich staande en slagen ze erin een naar eigen oordeel succesvol leven te leiden? Wat kunnen we van succesvolle zorgmijders leren over herstel?

  Lees verder
 • Koester kritische meekijkers

  Eline Roelofsen

  19 november 2012

  “Meedoen is een soort gadget dat je aangeboden krijgt. Het is net zo als eigenlijk altijd maar het nieuwste mobieltje hebben, het is echt een trend. Loop je mee of loop je niet mee? Zo niet, dan is het pech.” Zo vatte mijn collega de resultaten van het onderzoek samen. En de volgende woorden zijn ook van haar: “Die mannetjes boven mij, die zeggen mij hoe ik mee moet doen. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet vragen wat ik wil en wat daarvoor dan nodig is. (...)"

  Lees verder
 • Een mede-onderzoeker met een beperking als “excuus-truus” of als volwaardige collega?

  Eline Roelofsen

  1 november 2012

  In het onderzoek ‘Meedoen en Meetellen’ zou een volwaardige en betaalde mede-onderzoeker meedoen die zelf een verstandelijke beperking heeft. Deze mede-onderzoeker mocht geen 'excuus-truus' zijn die mee mocht doen vanwege de beeldvorming naar buiten. Nee, die persoon zou als ervaringsdeskundige betrokken zijn bij de voorbereiding en de uitvoering van de gesprekken. Zij zou meedenken en meehelpen bij de analyse van de resultaten.

  Lees verder
 • Gewoon Meedoen? Wat is dat eigenlijk...?

  Eline Roelofsen

  12 oktober 2012

  Twee jaar geleden startten wij met het onderzoek 'Meedoen en Meetellen'. Het beleid van de zorg en de overheid, vastgesteld in de Wmo, is er op gericht dat iedereen meedoet in de maatschappij, ook mensen met een verstandelijke beperking. In praktijk blijkt dat nog niet zo makkelijk te zijn. Veel mensen met een verstandelijke beperking wonen nu wel in een woonwijk, maar participeren verder weinig in de maatschappij. De vraag is of het beleid van de zorg en de overheid wel aansluit bij de ervaringen van mensen met een (verstandelijke) beperking. Wat vinden zij zelf eigenlijk belangrijk als je het hebt over meedoen in de samenleving? Wat vinden de mensen uit hun omgeving?

  Lees verder
 • Geborgen in de hartstreek

  Ruud Hendriks

  1 oktober 2012

  Vrijdag 21 september jl. was het Wereld Alzheimerdag. Middels activiteiten en lezingen werd door het hele land aandacht gevraagd voor de positie van mensen met dementie. Continium in Kerkrade bood die avond een podium voor onze presentatie ‘Geborgen in de hartstreek—naar een andere kijk op dementie.’ Daarin richten we ons vanuit ons onderzoeksproject rechtstreeks tot een breed publiek van mensen die als familielid, mantelzorger of professioneel (als beleidsmaker, kunstenaar of verzorgende) belangstelling hebben voor maatschappelijke en culturele processen rond dementie. 

  Lees verder
 • Impressies van een filmproject

  Ruud Hendriks

  29 augustus 2012

  De zomervakantie loopt ten einde. Voor mij ligt een stapel veldnotities op basis van participerende observaties die we in juni hebben verricht op drie psychogeriatrische afdelingen van het Maastrichtse verpleeghuis Klevarie. Samen met bewoners keken we naar drie korte films die de Vlaamse filmmaker Joël Rabijns, met inbreng vanuit ons project en ondersteund door de onderzoekstagiaire Desirée Coenen, maakte op basis van historisch beeldmateriaal uit het archief van het Limburgs Museum te Venlo.

  Lees verder
 • Kunst als omweg

  Ruud Hendriks

  27 juli 2012

  Tijdens het Pinksterweekeinde werd in ´t Brandweer in Maastricht het resultaat gepresenteerd van ´Breien voor breinen´ - een enorme sjaal, samengesteld uit grote en kleinere breisels van mensen met dementie en degenen om hen heen. In de aanloop van deze slotmanifestatie presenteerde ik ons onderzoek, waarin kunst eveneens een bijzondere rol speelt.

  Lees verder
 • Beloftes inlossen

  Agnes van Wijnen

  9 juli 2012

  Het was bij de start van de bijeenkomst over het fantastische WHO World Report on Disability, in oktober 2011, dat ik Tom Shakespeare sprak. We spraken over zijn werk in Geneve, mijn werk hier en de situatie in Nederland. Ik vertelde over ons onderzoek naar het persoonsgebonden budget en de betekenis daarvan voor eigen regie en empowerment, en hoe de politiek daar een en andermaal doorheen walste. 

  Lees verder
 • Afstand en nabijheid in onderzoek

  Harrie van Haaster

  13 juni 2012

  We hebben net ons onderzoek naar het persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment afgerond. Agnes van Wijnen, Mark Janssen en ik. (...) Hier wil ik iets naar voren brengen over de onderzoeksmethode. Hoe kwamen we van die gegevens tot analyses en conclusies?

  Lees verder
 • Mosterd bij de maaltijd

  Mark Janssen

  10 mei 2012

  Halverwege je onderzoek wordt je onderzoeksobject afgeschaft: dat was me in 33 jaar onderzoek niet eerder overkomen. Maar het gebeurde wel in ons onderzoek naar de betekenis van het PGB voor empowerment en zelfregie.

  Lees verder

Pagina's