• Daar waar het raakt

  Karin van den Bosch

  5 februari 2016

  Disability Studies bevraagt, bekritiseert en vult de traditionele blik op handicap en beperking in en aan. Ze schuwt de spanning niet, nee, ze zoekt haar juist op. En vraagt dan: Wat gebeurt er?

  Lees verder
 • Als autist kwalitatief onderzoek doen

  Karin van den Bosch

  5 februari 2016

  Wat heb ik me in mijn hoofd gehaald? Waarom doe ik dit? Druk in gesprek met mezelf verlaat ik de trein op weg naar mijn eerste interview.

  Lees verder
 • Nothing about us, without us

  Karin van den Bosch

  27 oktober 2014

  Voor het onderzoek over autisme belangenbehartiging praat ik, uiteraard, met mensen met een autismespectrumstoornis die zelf aan belangenbehartiging doen. Zij zijn mijn collega’s als het gaat om autismebelangenbehartiging. Uiteraard, zeg ik, want ik kan me moeilijk iets anders voorstellen.

  Lees verder
 • Gewoon Anders

  Maartje Hoogsteyns

  6 maart 2013

  “Door mijn vriend ging ik er luchtiger naar kijken. Die was er zo nuchter over. Ik had toen nog die verblijfskatheter, met zo’n zak eraan. Die moest ik telkens legen. Maar op een keer, ik zat op de bank, ging het mis." 

  Lees verder
 • Ver weg en toch dichtbij

  Maartje Hoogsteyns

  12 februari 2013

  Tot mijn vreugde kreeg ik vorige week een email van Wendy. ‘Ja, ik kom!’, schreef ze. Wendy is een van de mensen die ik geïnterviewd heb voor ons onderzoek. Net als alle andere interviewkandidaten is ze uitgenodigd voor ons afsluitend symposium. En nu wil ze dus komen. Dat is fijn. Het contact met respondenten vormt een belangrijke basis van het onderzoek.

  Lees verder
 • Wat dingen doen

  Maartje Hoogsteyns

  25 januari 2013

  Peter is 65 jaar en hoort inmiddels wat slechter. Hij kan daar al jaren goed mee leven. Maar dan gebeurt het. Twee keer achter elkaar. Na het geven van een lezing kan hij niet adequaat reageren op vragen uit het publiek. Hij hoort ze simpelweg niet goed. Hij staat voor schut, voelt dat hij tekort schiet, en hij besluit dat een hoortoestel onontkoombaar is geworden.

  Lees verder
 • Het verlangen om je eigen leven te leiden

  Jenny Boumans

  7 januari 2013

  Binnen het professionele domein worden mensen met beperkingen vaak aangeduid als 'soort'. We hebben de schizofrenen, de depressieven, de chronisch zieken, de gehandicapten. En mensen die zich aan deze categorieën onttrekken, vormen ook weer een categorie: jawel, de zorgmijders. 

  Lees verder
 • Verhalen als basis

  Jenny Boumans

  17 december 2012

  Twintig diepte-interviews vormden de basis van ons onderzoek naar ervaringskennis van 'succesvolle zorgmijders'. Het waren open, explorerende gesprekken waarin het (levens)verhaal van de respondent leidend was en niet onze onderzoeksvragen. Wanneer bepaalde onderwerpen onderbelicht bleven, vroegen we daar wel expliciet naar, maar over het algemeen werd vooral ingegaan op onderwerpen die aangedragen werden door de respondenten zelf.

  Lees verder
 • 'Succesvolle' 'zorgmijders'

  Jenny Boumans

  28 november 2012

  Vol inspiratie en nieuwsgierigheid begonnen Ingrid Baart en ik twee jaar geleden aan het project 'Ervaringskennis van succesvolle zorgmijders'. We wilden wel eens weten hoe mensen die psychoses hebben, maar niet in GGZ in behandeling zijn, zich redden in de maatschappij. Hoe houden zij zich staande en slagen ze erin een naar eigen oordeel succesvol leven te leiden? Wat kunnen we van succesvolle zorgmijders leren over herstel?

  Lees verder
 • Koester kritische meekijkers

  Eline Roelofsen

  19 november 2012

  “Meedoen is een soort gadget dat je aangeboden krijgt. Het is net zo als eigenlijk altijd maar het nieuwste mobieltje hebben, het is echt een trend. Loop je mee of loop je niet mee? Zo niet, dan is het pech.” Zo vatte mijn collega de resultaten van het onderzoek samen. En de volgende woorden zijn ook van haar: “Die mannetjes boven mij, die zeggen mij hoe ik mee moet doen. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet vragen wat ik wil en wat daarvoor dan nodig is. (...)"

  Lees verder

Pagina's