Inclusieve Gemeente Geldermalsen

Samenvatting

Met financiële steun van de Provincie Gelderland is in 2014 en 2015 het project 'Inclusieve Gemeente Geldermalsen' uitgevoerd waarbij dorpen en buurten in de gemeente Geldermalsen (en omringende gemeenten) inclusief en toegankelijk ingericht worden voor alle gebruikers. Projectmedewerkers waren in 2014 en 2015 actief in drie gemeenten: Beesd (met de omliggende dorpen Rhenoy, Rumpt, Enspijk, Acquoy, Gellicum, Deil), Tricht (en Buurmalsen) en Geldermalsen (en Meteren).

N.B. Vanaf 1 januari 2019 is de gemeente Geldermalsen samen met andere gemeentes omgevormd tot de nieuwe gemeente West-Betuwe.

Wat is een Inclusieve Gemeente?

In een inclusieve gemeente hebben mensen, jong en oud, met een beperking (fysiek, verstandelijk, zintuiglijk of psychisch) dezelfde kansen op de terreinen wonen, werken, leren, vrije tijd, betrokkenheid bij beleid en politieke activiteiten als iemand zonder beperking. 

Mensen met een beperking zijn gemiddeld genomen kwetsbaarder en participeren minder vanwege gemiddeld lagere opleidingsniveaus, minder regulier werk, een lager besteedbaar inkomen, slechtere huisvesting, minder transportmogelijkheden en minder mogelijkheden tot deelname aan sociale, culturele en sportactiviteiten.

Onderdeel van het bouwen van een inclusieve gemeente is het faciliteren van mensen met een beperking én hun ouders, partners, verzorgers en hulpverleners, zodat de mensen met een beperking zelfstandiger worden op de levensterreinen wonen, werken, vervoer etc.. Uitgangspunt is daarbij dat zijzelf oplossingen aan kunnen dragen vanuit het motto: "Niets over ons, zonder ons!"

Een promotiefilm over de inclusieve gemeente en stad is te vinden op het YouTube-kanaal van DSiN. Deze film werd voor het eerst vertoond op de kennismarkt van de gehandicaptensector op 6 maart 2015. 

Doelstelling

Doel van het project was om de kwaliteit van bestaan en de leefsituatie van mensen met een beperking te verbeteren en hun kansen te vergroten.

Subdoelen waren:
-het informeren van bewoners over lopende initiatieven in het dorp of de wijk, en hen hieraan te verbinden; 
-vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt, dorp of stad;
-samen met bewoners bestaande initiatieven verbeteren. 

Methode

DSiN werkt toe naar een sociale infrastructuur van samenwerkende organisaties in combinatie met participatie en inclusie van burgers.

Het hart van het project werd gevormd door het organiseren van ontmoetingen tussen mensen. Elkaar ontmoeten is een belangrijke stap naar (meer) inclusie en participatie. Dit is onder meer gerealiseerd door het organiseren van dorps- en buurtbijeenkomsten, het oprichten van een buurtcomité en door in gesprek te gaan met buurtbewoners over hun verwachtingen en wensen. 

Door mee te werken aan de diverse (buurt)activiteiten en initiatieven draagt de bevolking bij aan het succes van een gemeente vanuit hun eigen kracht. 

Resultaten

Activiteiten

Vanuit het project "Inclusieve Gemeente Geldermalsen" werden in 2014 en 2015 diverse activiteiten en deelprojecten uitgevoerd. Een overzicht van activiteiten is te vinden onder de tab 'Downloads'. Enkele highlights zijn:

 • Clientcolleges:
  MBO studenten van Helicon gaven les aan mensen met een verstandelijke beperking over onderwerpen op het gebied van Dier en Groen. Deze colleges werden samen met mensen met een verstandelijke beperking voorbereid. Dit deelproject werd, uit 350 inzendingen, genomineerd voor de Gouden Prokkel in de categorie Mensenrechten en behaalde uiteindelijk de Zilveren Prokkel;
 • "Coffee clatch":
  Op woensdagochtenden werden in Tricht koffie-ochtenden gehouden: koffie drinken met bewoners en gezamenlijk bespreken van inclusieve thema's die leven in de gemeente;
 • Obstakeltochten/simulatiewandelingen in Beesd en Geldermalsen:
  Inwoners van Beesd en Geldermalsen konden tijdens een obstakeltocht zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten en te maken te krijgen met de fysieke (on)toegankelijkheid van winkels en openbare gebouwen;
 • Talkshow met en voor mensen met een beperking tijdens het Cultureel Café:
  Bewoners met een beperking werden geïnterviewd over bijzondere initiatieven in de gemeente.

Van diverse activiteiten zijn filmpjes gemaakt. Deze zijn te zien op het YouTube-kanaal van DSiN.

Vervolg in 2016

Enkele activiteiten krijgen een vervolg in 2016. De Clientcolleges worden voortgezet. De organisatoren van het Cultureel Café zijn van plan om jaarlijks een talkshow te organiseren voor en met mensen met een beperking. Gebaseerd op de bevindingen van o.a. het project 'De Inclusieve Gemeente Geldermalsen' is in november 2015 in Geldermalsen het vervolgproject 'Boven Tafel' gestart.

Projectinformatie

Start project: 1-10-2014

Einddatum project: 31-12-2015

Onderzoekslijn(en)
Participatieve onderzoeksmethoden
Status
Afgerond
Jaar afgerond
2015

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Patricia Kraan, Edwin de Vos, Irene van Helden, Alice Schippers e.a.
Onderzoekers/projectleden

Patricia Kraan, Edwin de Vos, Irene van Helden, Alice Schippers e.a.

Betrokkenen

Patricia Kraan (AWARI), Edwin de Vos ( CHAMP Consultancy), Alice Schippers, Irene van Helden, Lizzy Zaanen, Marie-Sol Reindl, Marlijn Wagenaar, Frank van Eijk, Greet van Mourik, David Giancoli, Mienke van Alphen, Sofie Sergeant, Minne Bakker.

Betrokken organisaties

In het project is onder meer samengewerkt met de volgende organisaties:

 • Helicon: MBO Opleidingen in Geldermalsen op het gebied van Dier en Groen;
 • 's Heerenloo: Atelier XIXI (kunstwinkel met producten gemaakt door bewoners van ‘s Heerenloo) en Hartentheater (theatergroep voor de bewoners van ‘s Heerenloo met theaterproducties toegankelijk ook voor bewoners van Geldermalsen);
 • Prezzent: Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking;
 • Stichting Awari: Stichting Awari realiseert een breed en samenhangend pakket aan projecten waarin diverse doelgroepen, samen met inwoners van dorpskernen, constructief aan de slag gaan om een aantal doelen én resultaten te realiseren.
 • Gehandicapten Platform Geldermalsen: Het GPG komt op voor mensen met een beperking en voor chronisch zieken in de gemeente Geldermalsen (update: Het GPG bestaat niet meer sinds eind 2018);
 • Speelotheek Geldermalsen: Verhuur van binnen-­ en buiten speelgoed met speciale aandacht ook voor zintuigelijk en snoezelspeelmateriaal voor kinderen en volwassenen met een beperking.

En ook ...

Financiële partners

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van: 

Provincie Gelderland
Disability Studies in Nederland
NSGK
SKAN Fonds
Fonds VG
VSB Fonds

Contact

Patricia Kraan - Patricia.de.Haas@outlook.com (Stichting Awari, Prezzent en projectmedewerker Inclusieve Gemeente Geldermalsen)
Irene van Helden - irene.vanhelden@disabilitystudies.nl (projectcoördinator Disabiliy Studies & Inclusieve Gemeente Geldermalsen)
Edwin de Vos - edldevos@gmail.com (CHAMP Consultancy, projectleider Inclusieve Gemeenten Geldermalsen, Almere & Nijkerk)

Downloads