E-support: de werkzaamheid van DigiContact

Samenvatting

DigiContact is een vorm van ondersteuning op afstand (e-support), die door Stichting Philadelphia Zorg is ontwikkeld. Het richt zich onder meer op zelfstandig wonende burgers met een verstandelijke beperking die vanuit Stichting Philadelphia Zorg ambulante begeleiding krijgen. Deze burgers kunnen naast begeleiding thuis en op ontmoetingsplekken 24 uur per dag, 7 dagen per week via een beeldbelsysteem inbellen met een team van speciaal getrainde medewerkers. De ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van haar gebruikers. Door de inzet van DigiContact komt het initiatief meer bij de burger zelf te liggen en vraaggestuurd werken krijgt een centrale plek. In het licht van de bezuinigingen op de zorg blijft het bovendien mogelijk om burgers de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

In 2015 is een inclusief onderzoek gestart naar de werkzaamheid van DigiContact voor zelfstandig wonende burgers met een verstandelijke beperking. 

Beschrijving van het onderzoek naar DigiContact in eenvoudige taal.

Doelstelling

Met dit onderzoek willen we inzichten krijgen in de werkzaamheid van DigiContact. De nadruk hierbij ligt op het onderzoeken of de geboden ondersteuning op afstand een passend alternatief voor of aanvulling op het reguliere ambulante ondersteuningsaanbod is.

In het onderzoek kijken we naar diverse facetten van de ondersteuning die DigiContact biedt. Vragen die in het onderzoek gesteld zullen worden, zijn bijvoorbeeld: Hoe werkt het? Wat zijn (ervaren) overeenkomsten en verschillen met reguliere ambulante ondersteuning?  Voor wie is het een meer of minder geschikte vorm van ondersteuning? Wat vinden gebruikers van deze nieuwe vorm van ondersteuning?

Methode

We gebruiken zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden (Mixed Methods). Voorbeelden van kwalitatieve methoden die wij inzetten zijn interviews en focusgroepen. Kwantitatieve methoden gebruiken we bij het kijken naar bijvoorbeeld registratiegegevens over het gebruik van DigiContact. 

Resultaten

We zullen de resultaten van het onderzoek hier delen zodra ze beschikbaar zijn. Tot nu toe zijn er een aantal publicaties verschenen in relatie tot het onderzoek. Zie ook onder 'Downloads'. 

Projectinformatie

Looptijd: 2015 – 2020

Financiers: Stichting Philadelphia Zorg

Onderzoekslijn(en)
(Family) Quality of Life
Status
Lopend

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Miriam Zaagsma
Onderzoekers/projectleden

Miriam Zaagsma

Participatie van ervaringsdeskundigen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van twee onderzoekers. Een wetenschappelijk geschoold onderzoeker en een co-onderzoeker met ervaringskennis. Daarnaast zoeken we naar aanvullende manieren om een bredere groep van ervaringsdeskundigen een actieve rol binnen het onderzoek te geven.

 

Betrokkenen

Miriam Zaagsma (onderzoeker)
Mark Koning (co-onderzoeker)
Karin Volkers (coördinator wetenschappelijk onderzoek, Stichting Philadelphia Zorg)
Geert van Hove (Hoogleraar Disability Studies, VU Amsterdam/EMGO+)
Alice Schippers (DSiN)

Contact

Miriam Zaagsma
Email: miriam.zaagsma@philadelphia.nl

Downloads