Blog van Hanna Peels

Fri, 07/14/2017 - 20:54

Er is weer een nieuwe blog verschenen! Hanna Peels schrijft in haar blog, net als in haar onderzoek, over welke positie personen met een verstandelijke beperking zélf ervaren binnen de zorg in Nederland.

Meer informatie over het promotie-onderzoek van Hanna