Van 'wij-zij' naar 'wij'

Auteurs en uitgever

Auteur(s)

Sofie Sergeant

Publicatie

Publicatiejaar

Soort publicatie

artikel

Gepubliceerd in

Viewz, 2020, maart: 44-49

Download

Dit artikel is gebaseerd op de Engelstalige publicatie ‘Painting Pictures’ geschreven door Sofie Sergeant en Hanna Peels. En is gebouwd op de methode van een kritische dialoog, op basis van eigen ervaring en onderzoek. Door de dialoog aan te gaan, vergeleken de auteurs hun respectievelijke onderzoek (tekenlabo en bloganalyse) alsof elk van hun onderzoeksprojecten een afzonderlijke ‘case’ was. Het vergelijken van cases bood elke onderzoeker de kans om na te denken over haar eigen onderzoek en het onderzoek van de ander hiermee te verbinden. Bij het vergelijken van deze cases bespraken de auteurs hun eigen ervaringen, waarden en leermomenten in hun onderzoek. In het kader van de kritische dialoog werd een algemene inductieve benadering (Thomas, 2006) gebruikt om een kader te ontwikkelen voor de onderliggende structuur en ervaringen. In navolging van Smaling (2008) waakten de auteurs over het reflexieve en analytische karakter van hun dialoog, en zorgden daarom voor empathische samenwerking terwijl ze verschillende inzichten of argumenten bespraken. Belangrijke en terugkerende sleutelconcepten in de dialoog werden geclusterd. Dit leidde tot vijf hoofdthema’s die zullen worden besproken in dit artikel.

Bestellen