Reflections on the results of a roundtable on creative methods in disabilities research

Auteurs en uitgever

Auteur(s)

Sofie Sergeant, Hanna Peels, Esther Joosa, Roy Brown, Geert van Hove & Alice Schippers

Publicatie

Publicatiejaar

Soort publicatie

artikel

Gepubliceerd in

Murmurations Journal of Transformative Systemic Practice

Direct Open Access Link: http://murmurations.cloud/ojs/index.php/murmurations/article/view/105/6…;

DOI

https://doi.org/10.28963/3.2.11

Download

Samenvatting

In deze research notes presenteren we de resultaten van een roundtable en het daaropvolgend proces van reflectie over de uitdagingen van het toepassen van creatieve onderzoeksmethoden in disability studies. De roundtable vond plaats op het disability-gerelateerd congres “Diversity & Belonging: Celebrating Difference” in Athene, 2018. Het doel van de roundtable was om samen met andere onderzoekers in disability studies de obstakels en kansen van creatieve onderzoeksmethoden in academisch onderzoek te verkennen. Hoewel onderzoek steeds meer inclusief vormgegeven wordt voelt het gebruik van creatieve methodes nog steeds aan als pionieren, baanbrekend en onconventioneel. Het doel van de roundtable was om met andere onderzoekers samen te exploreren hoe we het gebruik van creatieve onderzoeksmethoden kunnen uitbreiden zodat meer mensen kunnen meedoen in onderzoek. In het artikel gaan we in op de resultaten van de roundtable en ons reflectieproces daarna. Door deze gesprekken te bestuderen, identificeerden we vier inzichten over het gebruik van creatieve methoden in disability studies onderzoek: rond embodiment, ongemak, verbinding en meervoudigheid van stemmen.

Abstract

In these research notes, we present the results of a roundtable and a subsequent process of reflection on the challenges facing researchers in disability studies using creative methods. The roundtable took place at a conference on disability, “Diversity & Belonging: Celebrating Difference” in Athens in 2018. The aim of the roundtable was to explore with other researchers in disability studies the challenges and joys of academic research using creative research methods. Even though the commitment to inclusive research is common in disability studies, the use of creative research methods still feels like pioneering and unconventional. The purpose of the roundtable was to discuss how we can extend the use of creative research methods so that more people can join in research work. In these research notes, we discuss some reflections on the material that came out of our roundtable and from the reflective session we held after the roundtable. From studying these conversations, we identified four insights on the use of creative methods in disability studies: embodiment, discomfort, connection and plurality of voices.