Recreëren voor iedereen, door iedereen. Hoe kunnen personen met een beperking meegenieten van de versoepelingen na Coronatijd?

Auteurs en uitgever

Auteur(s)

Karin Stiksma en Sofie Sergeant

Uitgever

Breda University of Applied Sciences, domein Leisure & Events

Publicatie

Publicatiejaar

Soort publicatie

artikel

Gepubliceerd in

Uncover, 2020 (4), september: 36-37

Download

De afgelopen jaren is veel in het werk gesteld om participatie van mensen met een beperking te verbeteren. Het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking is in Nederland geratificeerd in 2016. In Nederland betreft dat volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau 12% van de bevolking (Kool & Sergeant, 2017). Kwaliteit van bestaan gaat over ‘een mooi en rijk leven kunnen uitbouwen’ en dat in verschillende domeinen, zo ook het domein van ontspanning en recreatie. De behoefte aan het samen invullen van vrije tijd zal groeien in onze samenleving (ABN AMRO, 2020). Hoe gaan we ervoor zorgen dat de volle 100% van de inwoners ook toegang heeft tot de recreatiesector?

In dit artikel verkennen we de betekenis van de coronacrisis voor inclusief recreëren en de kansen voor mensen met een beperking om te kunnen recreëren. Vervolgens gaan we in op het domein ‘recreatie’ en hoe dit een essentieel onderdeel van het leven is. Daarna lichten we toe dat hybride concepten in de recreatie de toekomst hebben. Tot slot, ronden we af met de transdisciplinaire community ‘toegankelijkdagjeuit’ die tijdens de coronacrisis ontstaan is.