Inspiratie tot inclusief besturen

Auteurs en uitgever

Auteur(s)

Jonna Dorst & Annica Brummel

Redactie

Jonna Dorst, Annica Brummel & Sanneke Duijf

Uitgever

Stichting SPZ | www.stichtingspz.nl

Publicatie

Publicatiejaar

Soort publicatie

boek

Gepubliceerd in

Het boek kan gedownload worden via de websites: www.stichtingspz.nl en www.disabilitystudies.nl

ISBN

978908286.253

Download

Inspiratie tot inclusief besturen

Ervaringsdeskundigheid is een thema dat in de zorg voor mensen met een beperking op een toenemende belangstelling kan rekenen. Organisaties proberen ervaringsdeskundigheid op een of andere wijze te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, bij innovatie etc. Ook wordt er meer aandacht besteed aan de vormgeving van de medezeggenschap van bewoners en spelen opgeleide ervaringsdeskundigen daar vaak een belangrijke rol in.

Er is echter nog betrekkelijk weinig ervaring opgedaan met het daadwerkelijk meebesturen door ervaringsdeskundigen in een organisatie: niet alleen luisteren dus naar de inbreng van een ervaringsdeskundige maar ook direct aan het stuur van een organisatie en medeverantwoordelijkheid dragen.

Het boek ‘Inspiratie tot inclusief besturen’ wil aanmoedigen om met de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking ook deze volgende stap te gaan maken in de aansturing van een organisatie. Dit draagt niet alleen bij aan de kwaliteit en de effectiviteit van het beleid en de besluiten die er genomen moeten worden, maar ook aan volledige en daadwerkelijke participatie van mensen met een beperking in de samenleving.

In 2016 is de stichting SPZ met een inclusief bestuur gaan werken in samenwerking met de LFB die voor de coaching van de ervaringsdeskundige heeft gezorgd. De LFB is de belangenvereniging van en voor mensen met een beperking die zelf ook ervaring heeft met inclusief besturen.

Het Fonds Sociaal Pedagogische Zorg financiert projecten voor mensen met een verstandelijk beperking. Dit boek is gebaseerd op een onderzoek naar 5 jaar ervaring met inclusief besturen binnen SPZ. Het is aangevuld met een literatuurstudie naar voorwaarden voor een inclusief bestuur. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met twee ervaringsdeskundigen over hun ervaringen met inclusief besturen.

Het boek is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Disability Studies in Nederland (DSiN) en SPZ. In het boek wordt eerst ingegaan op de begrippen verstandelijke beperking, inclusie en ervaringsdeskundigheid mede in relatie tot inclusie binnen een werksituatie. Daarna wordt uitgebreid stilgestaan bij inclusief besturen. Wat is hiervoor nodig, wat is de meerwaarde en hoe kan men zelf aan de slag gaan? De inspiratie is niet alleen te betrekken op de rol en taak van een uitvoerend bestuur maar uiteraard ook op het toezichthouden in een organisatie. In die zin moet het begrip besturen breed worden opgevat als: governance.

Bij ieder hoofdstuk en na het laatste hoofdstuk staan reflectieve vragen en onderwerpen om over dit thema in gesprek te gaan, want inclusief besturen gaat vooral ook om het doen. Dit boek nodigt daarom ook uit om geïnspireerd door de bouwstenen, vragen, quotes en voorbeelden vooral samen aan de slag te gaan.

Benieuwd geworden naar deze publicatie? DSIN en Stichting SPZ stellen dit inspiratie-boek graag gratis ter beschikking.