Onderzoekersplatform DSiB over academische werkplaatsen

De bijeenkomst van het Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging van 13 februari 2020 ging over de Academische Werkplaats Autisme en de beoogde Academische Werkplaats Disability Studies. Ook enkele andere projecten kwamen kort aan bod.

De presentaties zijn te downloaden als bijlage bij dit bericht.

Karin van den Bosch (o.a. werkzaam voor DSiN en betrokken bij de AW autisme) hield een presentatie over de Academische Werkplaats Autisme (AWA). Ze vertelde dat er eerst, in de periode 2014-2018, twee Academische Werkplaatsen Autisme waren: Reach-Aut en Samen Doen! Vanuit Reach-Aut, respektievelijk Samen Doen!, zijn een veelheid aan werkgroepen van start gegaan met bijbehorende onderzoeken en projecten. Dit heeft vele producten opgeleverd, zoals de Woonwijzer Autisme

Daarnaast zijn er gedurende de looptijd van de AWA’s ook een aantal nieuwe projecten gestart, die mede voort zijn gekomen uit de onderlinge discussies en de samenwerkingen die zijn ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de projecten WerkWeb Autisme, Grip op Gedrag en De Sensatie van een Goed Leven.

Sinds 2019 gaan beide academische werkplaatsen gezamenlijk verder, met een nieuwe subsidie van ZonMW, onder de noemer Academische Werkplaats Autisme 2.0.

In de periode 2018 -  begin 2019 is door Karin van den Bosch en Diederik Weve het project Onderzoeksagenda Autisme (OZA) uitgevoerd. Dit project heeft onder andere geresulteerd in een lijst van 20 thema's waarbinnen meer behoefte is aan onderzoek en kennisontwikkeling. De resultaten van OZA dienden als input voor het project Kennisagenda Autisme. Dit was het eerste onderzoek dat vanuit de Academische Werkplaats Autisme 2.0 werd uitgevoerd. Het resultaat is een integrale Kennisagenda Autisme, waarbij een Top-5 is vastgesteld van thema's waar onderzoek en kennisontwikkeling zich als eerste op moet gaan richten. Dit zijn de thema's: 1) Omgaan met (het eigen) autisme; 2) Hulp, Behandeling en Medicatie; 3) Beeldvorming en inclusie; 4) Welbevinden en zingeving; en 5) Onderwijs.

Vanuit de AWA 2.0 gaan in 2020 drie projecten van start bij de eerste drie thema's: 1) Omgaan met (het eigen) autisme; 2) Hulp, Behandeling en Medicatie; 3) Beeldvorming en inclusie. Het thema Onderwijs komt aan bod binnen het recent gestarte project 'De inclusieve school'. Het thema Welbevinden en zingeving moet een plek krijgen binnen deze projecten.

Sofie Sergeant (DSiN) presenteerde vervolgens de plannen voor een Academische Werkplaats Disability Studies. De plannen zijn in een vergevorderd stadium. Het is de bedoeling dat de Academische Werkplaats Disability Studies voortbouwt op de bestaande onderzoekslijnen en thema's van Disability Studies, zoals Family Quality of Life, ervaringsdeskundigheid en arbeidsparticipatie.

Als laatste vertelde Jeroen Knevel (Hogeschool Utrecht, kenniscentrum Sociale Innovatie) heel kort nog iets over twee projecten waar hij bij betrokken is: Inclusive Campus Life en Gap Mending (PowerUS).

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst van het Onderzoekersplatform DSiB vindt plaats op 4 juni 2020.

Eerdere bijeenkomsten

Verslagen en presentaties van eerdere bijeenkomsten van het Onderzoekersplatform DSiN zijn te vinden op deze website.