Bijeenkomst onderzoekersplatform DS, inclusie en belonging 2020-2

Datum
-
Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

LET OP: Digitale bijeenkomst vanwege covid-19.

Hierbij nodigen we je van harte uit voor de tweede bijeenkomst van 2020 van het Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging

De bijeenkomst is op donderdag 8 oktober van 12.30 - 16.00 uur via ZOOM.

De bijeenkomst is vanwege de aangescherpte Covid-19 regels uitsluitend online (via Zoom) te volgen. Na aanmelding ontvang je de link naar de Zoomsessie.

Aanmelden is hierdoor verplicht.

Direct aanmelden

Deze keer hebben we twee sprekers: Susanne Hauwert en Eric Wilms.

Susanne Hauwert presenteert haar proefschrift: 'Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen'. Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) krijgen nauwelijks ruimte om invloed uit te oefenen op het eigen leven. Het ontbreekt hen aan mensen die hun gedragingen van betekenis voorzien (betekenisvolle anderen). Ook in de professionele zorg en ondersteuning moet daarom meer nadruk komen te liggen op de ontwikkeling van een sociaal netwerk.

Meer informatie over het onderzoek van Susanne

Eric Wilms is promovendus bij DSiN. Zijn promotie-onderzoek "Wat bezielt ze....?" gaat over de drijfveren en bezieling van atleten met een disability die een extreme sport beoefenen, en de reactie en invloed hierop van de omgeving en vice versa. Hoe kan het begrepen worden dat mensen die een ingrijpende levensgebeurtenis overleven, hun leven vervolgens in de waagschaal stellen met een extreme sport. Hebben zij iets te bewijzen? Aan wie dan? Dragen de ‘spelregels’ van deze extreme sporten bij om levenskwaliteit te (her-)vinden en aan te sluiten bij de buitenwereld? Met andere woorden: dragen zij met hun extreme sport bij aan inclusie? 

Na een inleiding door de spreker(s) zal er ruimte zijn voor verdieping en onderlinge uitwisseling.

We kijken er naar uit jullie weer te zien ( online) en met elkaar het gesprek aan te gaan! We beginnen om 13.00 uur met het programma, maar al vanaf 12.30 kun je aansluiten en informeel met elkaar kennismaken.

Globaal programma

12:30 - 13:00 uur Inloop en lunch
13:00 - 13:45 Spreker 1
13:45 - 14:00 Vragen en discussie
14:00 - 14:15 Pauze
14:15 - 15:00 Spreker 2
15:00 - 15:15 Vragen en discussie
15:15 - 16:00 Rondje 'Wie is waar mee bezig?'

Eerdere bijeenkomsten

Eerdere bijeenkomsten van het onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging (presentaties, literatuur e.d.)

 
Besloten / Open
Open
Locatie

Online in ZOOM

Aanmelden

Vooraf aanmelden is verplicht. Er kunnen een onbeperkt aantal mensen online deelnemen.

Je kunt je aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen.

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?

Heb je je aangemeld, maar kun je onverhoopt toch niet bij de bijeenkomst zijn?

Dan kun je mailen met Sofie Sergeant: sofie.sergeant@disabilitystudies.nl

Organisatie

Voorbereidende groep: Sofie Sergeant en Inge Redeker 
Mede namens: Doortje Kal en Jacqueline Kool.

Sprekers

Susanne Hauwert is gepromoveerd bij de leerstoel Disability Studies i.s.m. Esdégé-Reigersdaal en Hogeschool van Amsterdam

Eric Wilms is promovendus bij DSiN. Hij geeft als zelfstandig (leer-)supervisor supervisie, coaching en intervisie bij VUmc, Gerion VUmc, UMCG, PAO en InHolland Academy en heeft een eigen praktijk. Voor zijn master Begeleidingskunde: Human en Organizational Behaviour deed hij exemplarisch handelingsonderzoek naar de gevoelde kwetsbaarheid van professionals bij ingrijpende organisatieveranderingen.

 
Dutch