Voorstudies Participatie voor ZonMW-programma Gewoon Bijzonder

Samenvatting

Dit betreft een voorbereidingsstudie voor het ZonMW-programma 'Gewoon Bijzonder', Nationaal Programma Gehandicapten. Het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. 

Belangrijk in Gewoon Bijzonder is de samenwerking met mensen met een beperking zelf en/of hun familie/vrienden mantelzorgers.

Om deze samenwerking met de doelgroep te realiseren, hebben drie projecten voorwerk verricht.

In werkpakket A is bekeken hoe ervaringsdeskundigen en andere deelnemers in een project kunnen samenwerken in een zogenaamde ‘Heterotopos’. 

In werkpakket B wordt voorgesteld om een ‘kweekvijver’ met ervaringsdeskundigen aan te leggen. Hiertoe worden koppels van een deelnemer met een beperking en een deelnemers zonder beperking getraind. 

In werkpakket C wordt uitgelegd wat ‘inclusief onderzoek’ inhoudt en wat het belang ervan is. 

Projectinformatie

Research line
Participatieve onderzoeksmethoden
Status
Afgerond
Year completed
2015

Personen

Researchers/ authors
Alice Schippers, Petri Embregts, Geert Van Hove e.a.
Researchers / project members

Alice Schippers, Petri Embregts, Geert Van Hove e.a.

People or organisations involved in the project

Werkpakket A: Advies visie en organisatie Nationaal Programma Gehandicapten

Projectleider: Alice Schippers
Projectmedewerkers: Paul van Trigt, Henriëtte Sandvoort, Judith Jansen en Hettie Dersjant

Werkpakket B: Kweekvijver ervaringsdeskundigen

Projectleider: prof. dr. Petri Embregts
Projectmedewerkers: dr. Elsbeth Taminiau, Luciënne Heerkens, Henriette Sandvoort, Ellis Jongerius, Hettie Dersjant, Ineke Wolters

Werkpakket C: Inclusief onderzoek

Projectleider: Prof. Dr. Geert Van Hove
Projectmedewerkers: Fiona Budge en Hannah Ebben

Financial partners

Dit project is gefinancierd door vanuit het ZonMW-programma 'Gewoon Bijzonder' - Nationaal Programma Gehandicapten.

Contact

Alice Schippers: info@disabilitystudies.nl

Downloads