Evaluatieonderzoek van NSGK-projecten

Samenvatting

Het NSGK financiert rond de 250 projecten per jaar. Ondanks dat deze projecten vooraf getoetst worden aan de zogeheten BET-criteria (beeldvorming, empowerment en toegankelijkheid), berust deze toetsing dikwijls op aannames. Om beter in kaart te brengen of de NSGK-projecten voldoen aan de BET-criteria en zodoende bijdragen aan inclusie, heeft DSiN medewerker Marlijn Wagenaar een evaluatieonderzoek gedaan naar verschillende projecten van NSGK. Het onderzoek resulteerde in een rapport dat gebruikt wordt door NSGK om aanbevelingen te doen op lange termijn en (vergelijkbare) projecten te evalueren.

Projectinformatie

Research line
(Arbeids)participatie
Status
Afgerond
Year completed
2018

Personen

Researchers/ authors
Marlijn Wagenaar
Researchers / project members

Marlijn Wagenaar

People or organisations involved in the project

Onderzoeker: Marlijn Wagenaar

NSGK, DSiN