Comakership De Inclusieve Stad

Samenvatting

Een groep 2e jaars studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Hogeschool Windesheim heeft onderzocht hoe de participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking binnen Stedenwijk-Noord, Almere, vergroot kan worden.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen wat er nodig is om mensen met een LVB in de leeftijd van 20 tot 50 jaar meer te kunnen laten participeren binnen Stedenwijk. Ook wilden de studenten erachter komen op welke manier de zelfstandig wonende volwassen buurtbewoners in de leeftijd van 20 tot 50 jaar hier een bijdrage aan willen en kunnen leveren.

Hoofdvraag: Welke verandering is er nodig om mensen met een LVB in de leeftijd van 20 tot 50 jaar meer te kunnen laten participeren binnen Stedenwijk, en op welke manier willen en kunnen de zelfstandig wonende volwassen buurtbewoners (20-50 jaar) hier een bijdrage aan leveren?

Deelvragen

Deelvraag 1: Hoe ervaren mensen met een LVB hun eigen participatie binnen Stedenwijk op dit moment?

Deelvraag 2: Welke wensen en noden hebben mensen met een LVB op het gebied van participatie binnen Stedenwijk?

Deelvraag 3: Hoe ervaren de zelfstandig thuiswonende volwassenen de participatie en samenwerking met mensen met een LVB binnen Stedenwijk?

Deelvraag 4: Op welke manier zijn de zelfstandig wonende volwassenen bereid om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de participatie van mensen met een LVB binnen Stedenwijk?

Deelvraag 5: Welke eventuele barrières zijn er die mogelijk een rol kunnen spelen bij de verbetering van de participatie van mensen met een LVB binnen Stedenwijk?

Methode

Er zijn semigestructureerde diepte interviews gehouden onder vier mensen met een LVB (20-50 jaar) in Stedenwijk. Tevens zijn er enquêtes afgenomen onder dertig buurtbewoners. 

Resultaten

Mensen met een LVB willen graag participeren, maar vinden het initiatief hierin moeilijk. De buurtbewoners staan open om een bijdrage te leveren, maar ervaren vaak een gebrek aan kennis en ervaring.

Projectinformatie

Onderzoekslijn(en)
(Family) Quality of Life
Status
Afgerond
Jaar afgerond
2015

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Annet Schoffelmeer, Melissa de Groot, Demi Hemelaar, Nina Oosterhuis & Kjell van Wijlandt
Onderzoekers/projectleden

Annet Schoffelmeer, Melissa de Groot, Demi Hemelaar, Nina Oosterhuis & Kjell van Wijlandt

Betrokkenen

Annet Schoffelmeer, Melissa de Groot, Demi Hemelaar, Nina Oosterhuis & Kjell van Wijlandt
(2e jaars studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool Windesheim, Flevoland);

Edwin Luitzen de Vos;

Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool Windesheim, Flevoland;
Disability Studies.

Contact

Kjell van Wijlandt: kjellvw@hotmail.com

Downloads