Wereldrapport over mensen met beperkingen - gemakkelijk lezen versie

De positie van mensen met een beperking is wereldwijd beschouwd in het rapport: World Report on Disability. Het is gemaakt in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank (2011). Volgens dit rapport is bewustzijn van en wetenschappelijke kennis over mensen met een beperking en de sociale gevolgen daarvan laag. Ook biedt het rapport een leidraad voor het implementeren van het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking (een stap die in Nederland nog altijd in voorbereiding is).

De makkelijk leesbare versie van het Wereld rapport over mensen met een beperking is in het Nederlands vertaald door Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD). 

Het rapport is te downloaden via deze link.