UWV en DSiN verlengen samenwerking

Divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) van UWV en Disability Studies in Nederland (DSiN) hebben op 29 november de samenwerking verlengd tot november 2021. Het doel van de samenwerking is een bijdrage te blijven leveren aan een volwaardige participatie van mensen met een beperking.

Na 5 jaar samenwerken met inclusie als voortschrijdend inzicht, is de ambitie voor kennisdeling gegroeid. Met een gezamenlijk optreden willen SMZ en DSiN een breder bereik genereren waardoor de verzamelde kennis ook beschikbaar komt voor andere arbeidsmarktpartijen, zoals gemeenten en werkgevers om zo de arbeidsmogelijkheden van mensen met een beperking te vergroten. SMZ doet dit vanuit haar rol als sociaal-medisch beoordelaar van de arbeidsmogelijkheden van mensen met een beperking, DSiN richt zich op het stimuleren van onderzoek, onderwijs en kennisdeling over dit thema. 

De samenwerking gaat ertoe leiden dat de kennis en inzichten van DSiN door middel van onderzoeksprojecten en een scholingsprogramma tot de standaardbagage behoren van elke professional van SMZ. Andersom gaan de professionals van UWV-SMZ vanuit hun dagelijkse praktijkervaring input leveren bij het formuleren van relevante kennisvragen voor het vakgebied van Disability Studies. 

Over de divisie Sociaal Medische Zaken van UWV
Bij de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) werken in totaal 850 verzekeringsartsen en 900 arbeidsdeskundigen. Vanuit hun sociaal-medische expertise beoordelen zij het arbeidsvermogen en verdienvermogen van mensen met een beperking en geven advies over participatiemogelijkheden. Daarnaast werkt SMZ aan het verder bevorderen van de kwaliteit van de vakgebieden verzekeringsgeneeskunde en arbeidsdeskundigheid door samen te werken met andere kennisorganisaties waaronder DSiN, het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) en Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC).

Over Disability Studies Nederland en de leerstoel Disability Studies
De stichting Disability Studies stimuleert onderzoek en kennisuitwisseling op het gebied van disability en bevordert theoretische en conceptuele kennis over dit onderwerp. Ook bevordert Disability Studies onderwijs in het HBO en WO en creƫert het kansen voor onderzoekers, docenten en leidinggevenden met een functiebeperking. Op die manier draagt DSiN bij aan een goede kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking, onder hun eigen regie en met kansen om hun eigen leven vorm te geven. Sinds december 2013 bekleedt Prof. dr. Geert Van Hove de eerste Disability Studies leerstoel in Nederland, gevestigd aan de VU in Amsterdam (bij het EMGO+ instituut, afdeling Metamedica van het VUmc). Een belangrijke pijler binnen de leerstoel is arbeidsparticipatie.

Op de foto staan Fred Paling en Sjoerd Vegter

ondertekening samenwerkingsovereenkomst_UWV & DSiN