Toekenning Comenius Teaching-Fellow beurs

NRO en KNAW hebben een Comenius Teaching-Fellow beurs toegekend aan een interdisciplinair team o.a. met Manon Parry, Inger Leemans en Alice Schippers, Leerstoel Disabiltiy Studies om het MA onderwijs aan de VU multi-sensorisch te vernieuwen.

Studenten lezen, luisteren, schrijven en praten. Ze doen weinig met andere zintuigen. Om daar verandering in te brengen integreert dit project twee innovatieve pedagogische methoden: Embodied Learning en Object-Based Learning. Studenten uit verschillende disciplines delen hun specifieke kennis en leren om benaderingen uit andere vakgebieden te integreren. Het klaslokaal zal worden ingericht als ‘multi-sensorische collaboratory’ waarin studenten, docenten en partners van organisaties in de gezondheidszorg, culturele instellingen en creatieve industrieën samenwerken. Samen met de UBVU ontwikkelt het team een ‘sense-log’ waarin studenten hun multi-sensorische leerervaringen bij kunnen houden, en dat zo ook kan dienen om de effectiviteit van de methode te testen. 
  
Interdisciplinaire samenwerking
Het project Embodied and Object-Based Learning in Medical and Health Humanities is opgezet door Manon Parry, Hoogleraar Medical History VU-FGW/UVA, Inger Leemans, Hoogleraar Cultuurgeschiedenis FGW-VU, Alice Schippers, Executive Director at Disability Studies, AUMC en Bregje de Vries, educational researcher, VU ULO. 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
Het NRO kent namens het ministerie van OCW 38 bevlogen docenten een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro toe. Hiermee kunnen zij in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie doorvoeren. De 38 nieuwe Teaching Fellows treden toe tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen tijdens het Comenius Festival op 6 juni 2019. 

- persbericht VU -