Rapport Lorentz workshop gepresenteerd aan UWV

Direct download of the scientific report  of the Lorentz workshop and corresponding presentations (NL or EN)

For an English summary of this article: see Lorentz workshop --> tab Pre-conference workshop.

Op 29 november 2017 werd het rapport van de Lorentz workshop gepresenteerd aan medewerkers van het UWV en overige belangstellenden tijdens de goed bezochte pre-conference workshop 'Included in Training and Work: Transforming Policies and Practices for Disabled People'. De bijeenkomst vormt een onderdeel van het DSiN-UWV scholingsprogramma.

Lorentz workshop

De Lorentz workshop vond plaats van 28 augustus t/m 1 september 2017. Gedurende deze week werkte een internationaal team van wetenschappers, mensen met een beperking en mensen die tot beide groepen behoren samen aan het thema 'Inclusie van mensen met een beperking in onderwijs en werk'. Diverse subthema's werden onder de loep genomen, zoals pesten, Universal Design for Learning, het inzetten van mentors en tegengaan van discriminatie. Ook was er aandacht voor de groep freelancers en flexwerkers met een beperking. Rode draad was dat de focus moet liggen op de talenten en mogelijkheden van mensen met een beperking en dat deze de kans moeten krijgen om tot bloei te komen.

De resultaten van deze Lorentz workshop en het bijbehorende rapport 'Included in Training and Work: Transforming Policies and Practices for Disabled People' werden gepresenteerd aan medewerkers van het UWV en overige belangstellenden tijdens de gelijknamige pre-conference workshop van 29 november 2017, voorafgaand aan het internationale Disability Studies congres 'The Art of Belonging'

Wij hopen in 2018 de fondsen te vinden om op basis van dit rapport en de Lorentz workshopweek als geheel een boek te maken waarin onderzoeksresultaten gekoppeld worden aan ervaringsverhalen en voorbeelden van goede praktijken.

Piraten en best practices

De inleiding werd verzocht door Sofie Sergeant en Mitzi Waltz. De gebruikte presentaties (NL of EN) zijn, evenals het rapport, ook als downloadbare bijlagen onderaan dit bericht te vinden.

Sofie Sergeant introduceerde tijdens de Lorentz-Workshop de metafoor van de piraten: een heel diverse en inclusieve groep avonturiers werkte tijdens de Lorentz Workshop samen aan het thema 'opleiding en werk voor iedereen', met veel aandacht voor onderzoek en inhoud maar ook ook met focus op actie en verandering in de praktijk! Vandaar dat Sofie Sergeant samen met Ulrike Nagel dit ludieke piratenfilmpje creëerde dat het rapport aankondigt en inleidt.

Aansluitend gingen de deelnemers in vier subgroepen uiteen om te brainstormen over een van de vier thema's: 

  1. Individuele vaardigheden en talenten afstemmen op gepaste onderwijs en werkkansen door samen te werken met mensen met een beperking.
  2. Toepassen van Universal Design for Learning (UDL) principes op onderwijs en werk.
  3. Omgaan met het probleem van pesten in onderwijs en werk.
  4. Werk, "participatie," inclusie, en preventie van discriminatie in onderwijs en werk.

In de plenaire terugkoppeling kwam onder meer naar voren hoe belangrijk het is om al op jonge leeftijd, bij kinderen, te beginnen met aandacht voor individuele verschillen en diversiteit ( "kinderen als ambassadeurs")  en het voorkomen van pesten ("pesten is een levensloop probleem"). Betrekken van de omgeving rondom de persoon met een beperking is van groot belang. Het is die omgeving die kan zorgen voor een gevoel van veiligheid en erbij horen (of die zorgt voor het tegendeel). 

In de subgroep over aandacht voor talenten van mensen met een beperking passeerden diverse methoden de revue. Een van de deelnemers noemde VIEK x VPR = ACTIE (Vertrouwen In Eigen Kunnen maal Verwacht Positief Resultaat leidt tot Actie) (Bandura?). Iemand komt pas in actie als hij verwacht dat het hem iets oplevert. Een ander uitgangspunt van deze methode is dat iemand pas iets gaat doen, als hij verwacht dat hij het ook kan. Daarvoor is vertrouwen in eigen kunnen nodig. Succeservaringen dragen bij aan het vergroten van dit zelfvertrouwen.

Een andere deelnemer deelde een best practice: een werkgever (een banketbakker) nam iemand met een beperking in dienst. Deze persoon bleek heel goed te zijn in het maken van bonbons. Bij de bakker stond een van zijn bakkerijen leeg. Daarop besloot die bakker dat degene met een beperking gebruik mag gaan maken van deze leegstaande bakkerij om zijn eigen bonbonnerie te gaan opzetten. Dit voorbeeld zal t.z.t. op TV worden uitgezonden.

Foto's van deze pre-conference workshop op Facebook

Alle foto's van de Lorentz workshopweek in Leiden zijn te vinden in een Dropbox-map

Piratenfilmpje

Volgende bijeenkomst scholingsprogramma UWV

De volgende Incompany Workshop zal worden gehouden op 1 februari 2018. Thema: werknemers met psychische kwetsbaarheden.

Eerdere bijeenkomsten scholingsprogramma UWV

Eerdere bijeenkomsten van het scholingsprogramma UWV

 

Alice Schippers en Amit Koikkarah Aji