Promotie-onderzoek naar positieve zorgidentiteit van mensen met een VB

Hanna Peels doet promotie-onderzoek bij Disability Studies. De titel van haar onderzoek is: "Positieve zorgidentiteit – participatief onderzoek naar verbondenheid en kwaliteit van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking". 

Doelstelling is om door middel van participatief onderzoek een antwoord te geven op de vraag welke elementen binnen de ‘zorgcultuur’ (kunnen) bijdragen aan een positieve beleving van de rol zoals die door personen met een verstandelijke beperking ervaren wordt. De centrale vraag is: “Worden wij gezien?”

Meer informatie over dit onderzoek