Position paper over VN-verdrag (UN CRPD) gepresenteerd aan Tweede Kamer

Thu, 02/19/2015 - 13:17

In een rondetafelgesprek met leden van de Tweede Kamer commissie VWS presenteerde Jaqueline Kool de standpunten van DSiN met betrekking tot het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD). Dit verdrag gaat uit van de beginselen van participatie, autonomie, inclusie en gelijkheid van mensen met beperkingen op alle levensdomeinen. Nederland staat op het punt dit verdrag te ratificeren en daarom organiseerden de Kamerleden deze rondetafelgesprekken, voor diverse vertegenwoordigers uit het veld en ervaringsdeskundigen. In bijgaand position paper is het standpunt van DSiN verwoord.

Attachment Size
position_paper_vn-verdrag.pdf 84.48 KB