'Onze rechter zou de ballen moeten hebben'

Tue, 10/03/2017 - 13:09

'Onze rechter zou de ballen [moeten] hebben om het mensenrechteninstrumentarium te gebruiken waar het voor bedoeld is', blogt én vlogt mr. dr. Bart Wernaart, docent recht en ethiek aan Fontys Hogescholen.

Zijn blog 'Mensenrechten: van gunst naar plicht' is niet alleen te lezen, maar ook te horen. Om zijn boodschap voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, heeft dr. Wernaart zijn blog voorgelezen voor de camera en op YouTube geplaatst.

'Mensenrechten', zo zegt en schrijft Wernaart, moet je 'niet als een beleidsinstrument zien, maar als een verplichting die je op je hebt te nemen ten aanzien van je medemens.' Bovendien 'is een mensenrecht geen recht wanneer het op ieder moment weer afgenomen kan worden door een veranderend beleid of een bezuinigingsronde. Als het puntje bij paaltje komt is iets pas een recht wanneer je dit kunt afdwingen bij een rechter.' Helaas blijkt uit onderzoek, dat de rechterlijke macht erg terughoudend is met het toepassen van internationale mensenrechtenbepalingen, zeker wanneer deze rechten gerealiseerd moeten worden door uitvoerend beleid.

Wernaart schuwt stevig taalgebruik niet: 'Toch lijkt het me een verademing wanneer onze rechter de ballen zou hebben om het mensenrechteninstrumentarium te gebruiken waar het voor bedoeld is'.