Nieuwe promovendi in Disability Studies

Op 23 februari 2023 promoveerde Miriam Zaagsma aan de VU op een onderzoek naar de functie van digitaal contact voor mensen met een beperking die zelfstandig wonen. Mark Koning was co-onderzoeker bij dit onderzoek.

Mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen hebben baat bij digitale ondersteuning op afstand die 24 uur per dag beschikbaar is. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Miriam Zaagsma.
In haar onderzoek werkte Zaagsma nauw samen met Mark Koning die cliënt is bij Philadelphia. Als co-onderzoeker leverde hij vanuit zijn eigen ervaring met een verstandelijke beperking een bijzondere bijdrage aan dit proefschrift.

Alice Schippers, hoogleraar Disability Studies was co-promotor bij het proefschrift van Miriam Zaagsma.

Zaagsma en Koning