Meer ruimte voor diversiteit in participatie - openbare les door Mieke Cardol

‘Op naar een participatiesamenleving!’ is dit jaar de boodschap uit de troonrede. Op 12 november gaat lector Mieke Cardol van Hogeschool Rotterdam hier op in tijdens haar openbare les ‘Disability Studies en Participatie: Een pleidooi voor diversiteit’. Zij schetst de verschillende kanten van het participatie-ideaal en pleit voor ruimte voor diversiteit in participatie. Dit moet volgens Cardol leiden tot meer kansen, keuzen en alternatieven buiten de bekende paden, ook voor mensen met beperkingen.

Het lijkt er op dat participatie hoort bij goed burgerschap. Hierdoor ontstaat het idee dat de samenleving uit twee groepen mensen bestaat: zij die participeren en erbij horen, en zij die niet deelnemen aan de samenleving en er dus niet bij horen. Lector Cardol: “Hiermee zijn bepaalde vormen van participatie een soort norm geworden, maar de realiteit in het dagelijks leven kent vele gezichten en verschillende dilemma’s”. Het lectoraat Disability Studies wil onderzoeken wat er nodig is voor een samenleving waar niet modelburgers centraal staan, maar juist burgers in al hun diversiteit. “Alleen door anders te kijken naar het maatschappelijk belang van participatie, krijgt werkelijk iedereen de kans om mee te tellen in de samenleving,” aldus Cardol.

De publiciatie kan hier besteld worden.

Lector Mieke Cardol

Cardol is lector ‘Disability Studies; Diversiteit in Participatie’ bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Zij begon haar loopbaan als ergotherapeut in de revalidatie. In 2001 promoveerde zij op het proefschrift 'Autonomy and participation in medical rehabilitation' aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar promotie maakte zij definitief de overstap van de ergotherapiepraktijk naar het onderzoek.

Zelfmanagement en Participatie

Het lectoraat is ingebed in de onderzoekslijn Zelfmanagement en Participatie van Kenniscentrum Zorginnovatie en richt zich op onderzoek en onderwijs over beeldvorming, autonomie, mechanismen van in- en uitsluiting en wat de effecten daarvan zijn in de praktijk. De rol van professionals in de zorg is daarbij een belangrijk aandachtspunt, evenals het zoeken naar verbindingen met en uitwisseling tussen verschillende vakgebieden en de praktijk. Het lectoraat kwam tot stand in samenwerking met Disability Studies in Nederland.