Maak kennis met FLOo

Onderzoek naar robot FLOo bij gezinnen met ouders met een verstandelijke beperking 


Hoe kan ondersteunende robotica de kwaliteit van leven voor gezinnen verbeteren? Om deze vraag te beantwoorden, volgen onderzoekers vijf gezinnen die enkele maanden de robot testen in hun dagelijks leven. Deze gezinnen hebben kinderen tot 12 jaar, waarbij tenminste één ouder een verstandelijke beperking heeft.
 

Waarom een robot?
Goede ondersteuning van deze gezinnen is belangrijk voor de kwaliteit van leven van ieder gezinslid. Ondersteunende robotica zou een manier kunnen zijn om gezinnen te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het helpen herinneren aan afspraken of informatie geven over de opvoeding.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat ouders het fijn vinden dat een robot een groot deel van de dag beschikbaar is en geen vooroordelen heeft of oordeelt.

Kwaliteit van leven
Na gesprekken over hun kwaliteit van leven testen de gezinnen opvoedrobot FLOo. De ervaringen en behoeften van het gezin staan centraal. Aan de hand van de gesprekken over kwaliteit van leven wordt FLOo gepersonaliseerd en doorontwikkeld, zodat de robot steeds beter aansluit bij de wensen en behoeften van de gezinnen.

Inclusief onderzoek
Dit onderzoek heeft een inclusieve onderzoeksopzet. De ouders en hun kinderen, designers, zorgprofessionals en onderzoekers, waarvan één onderzoeker zelf een verstandelijke beperking heeft, werken samen in alle fasen van het onderzoeksproces. Daarnaast worden de gezinnen betrokken bij de bijeenkomsten en uitkomsten van het onderzoek.

Deelnemers
Het onderzoeksteam, bestaande uit Marja Hodes, Suze van Wijngaarden, Mark Koning, Leo Cardinaal, Jane Strugar Kolesnik en Alice Schippers, verwachten eind 2023 hun conclusies met een breder publiek te kunnen delen. Het project wordt gefinancierd vanuit ZonMW, en wordt uitgevoerd in samenwerking met ASVZ, Garage2020, en Dune Innovation.

 

 

Een ouder met baby & FLOo
Een gezin met baby & FLOo
Robot FLOo