Inschrijving gesloten! Zoek je verdieping in de Disability Studies? Volg onze Summerschool The Politics of Disablement!

De inschrijving is gesloten en we zullen met 30 deelnemers een inspirerende Summerschool tegemoet zien. 

 

Disability Studies organiseert van 28 tot en met 30 augustus 2023 een Summerschool waarin verschillende thema’s kruisen met disability.

1. Sociale (on)rechtvaardigheid, discriminatie en epistemische onrechtvaardigheid
2. Het lichaam, seksualiteit en gender
3. Representaties van disability in populaire cultuur


Deze Summerschool presenteert nieuw onderzoek in een levendige sfeer, met lezingen, debatten en workshops. Zo wil Disability Studies discussies over de politiek van disability verdiepen.

De Summerschool vindt plaats van 28 tot en met 30 augustus 2023 aan de Universiteit van Humanistiek en wordt georganiseerd door Alice Schippers (UvH), Sander Hilberdink (HR) en Andries Hiskes (LU). Je kunt zelf bijdragen aanleveren. De voertaal in Engels. Deelnemers hebben minimaal een universitaire master.

Summerschool 2022