Handleiding 'Tolken gebarentaal en schrijftolken inzetten tijdens een congres: waar moet je aan denken?'

Bij bijeenkomsten en congressen maakt DSiN gebruik van tolken gebarentaal en schrijftolken. Na de bijeenkomst op 4 juli j.l. over 'Politieke Ambtsdragers met een beperking' (i.s.m. het Ministerie BZK) evalueerde organisator en communicatiecoördinator Irene van Helden met het tolkenteam over wat een tolk nodig heeft om op een bijeenkomst of congres optimaal te functioneren. Deze evaluatie resulteerde in een uitgebreide handleiding: 'Tolken gebarentaal en schrijftolken inzetten tijdens een congres: waar moet je aan denken?'

Deze handleiding is geschreven door tolken Lianne van Dijken (tolk gebarentaal) en Gea Duister (schrijftolk) met input van andere tolken. De handleiding biedt congresorganisatoren houvast bij het aanvragen van tolken. Ook bevat de handleiding praktische informatie en een checklist. De Nederlandse Schrijfolken Vereniging (NSV) en de Nederlandse Beroepenvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) ondersteunen de handleiding.

Toegankelijk congres

Reeds eerder verscheen op deze site de handleiding 'Een congres waar je je welkom voelt'. Deze handleiding gaat over hoe je een congres toegankelijk en welkom kunt maken voor iedereen.

Bijlage Grootte
Handleiding tolken inzetten bij congressen 250.97 kB