DSiN-UWV Incompany workshop: Programma 2020 bekend

Het programma voor 2020 van het scholingsprogramma DSiN-UWV is bekend. Met drie middagbijeenkomsten en een meerdaags verdiepingsprogramma belooft het weer een inspirerend jaar te worden. Thema is in 2020: 'Inspireren tot verbetering'. 

Scholingsprogramma

Het scholingsprogramma van UWV en Disability Studies in Nederland (DSiN) is opgezet met als doel bij te dragen aan bevordering van een volwaardige maatschappelijke participatie van mensen met een beperking. Het scholingsprogramma 2020 bestaat uit een serie van drie Incompany Workshops en een Verdiepingsprogramma, waarbij het thema arbeidsparticipatie vanuit een Disability Studies (DS) invalshoek wordt belicht.

De bijeenkomsten vormen samen een geheel, maar kunnen ook afzonderlijk bijgewoond worden. Ook voor het verdiepingsprogramma is het geen vereiste om eerdere bijeenkomsten bijgewoond te hebben.

Thema

Inspireren tot verbetering, dat is het thema dat in 2020 centraal staat bij de scholingsbijeenkomsten van DSiN. Daarvoor worden bezielende ideeën en best practices met elkaar uitgewisseld en besproken hoe die te vertalen zijn naar de praktijk van het UWV. Er zijn mooie ontwikkelingen gaande die direct of indirect bijdragen aan een volwaardig bestaan van mensen met een arbeidsbeperking. Hoe dit gebeurt en wat dit betekent voor mensen en hun omgeving staat dit jaar centraal in het programma.

Programma 2020

6 februari 2020 Over het huidige wettelijk kader en hoe dit uitnodigt tot
out-of the-box-denken
11 juni 2020 Kijk anders, zie meer
30 september t/m 2 oktober 2020 Meerdaags verdiepingsprogramma
3 december 2020 All inclusive

 

Meer informatie per bijeenkomst is te vinden in de agenda op deze website.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Aanmelden kan door het digitale aanmeldformulier in te vullen bij de betreffende bijeenkomst. Dit formulier vind je via het agenda-item van de betreffende bijeenkomst, of klik op de link onder de kop 'Programma 2020'.

NB. Het aantal deelnemers voor het verdiepingsprogramma is beperkt. 

Het is voor arbeidsdeskundigen mogelijk om voor de individuele bijeenkomsten accreditatiepunten te krijgen. Voor revalidatieartsen is het mogelijk om accreditatiepunten te krijgen voor het volgen van de Verdiepingscursus (bij 3 volledige dagen).

Meer informatie en vragen

Heb je vragen over het verdiepingsprogramma, stuur dan een mail naar scholingsprogramma@disabilitystudies.nl

Bijlage Grootte
UWV Incompany workshops: programma 2020 212.66 kB