DSiN tekent mee met petitie

Mon, 01/18/2016 - 14:43

DSiN tekent mee met de petitie "Leerkansen voor iedereen, ook met beperking na je 18e".

De opstellers van de petitie pleiten voor het creëren en financieren van opleidingsmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking, ook na het 18e levensjaar.  Zodat ze optimaal kunnen participeren binnen wonen en werken en een leven lang kunnen leren, net als mensen zonder verstandelijke beperking. 

In Nederland houdt het speciaal onderwijs voor mensen met een beperking op hun 18e levensjaar op. De opleidingsstructuur in Nederland biedt geen mogelijkheden voor vervolg voor mensen voor wie MBO niveau 1 niet haalbaar is. Dit is een groot hiaat in onze ‘gelijke kansen biedende ‘samenleving, zeker aangezien de doelgroep op die leeftijd nog lang niet uitgeleerd is.  Volwassenen met een beperking willen een volwaardige plaats in de samenleving hebben en zelfstandig hun beslissingen nemen.

Er zijn veel mensen binnen de doelgroep die hùn verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage aan de samenleving graag zouden willen nemen. Maar daarvoor moeten eerst anderen de verantwoordelijkheid nemen om dat mogelijk te maken. Het bieden van voldoende opleidingsmogelijkheden is daarin van groot belang.

De opstellers en ondertekenaars van de petitie eisen dat de Nederlandse overheid maatregelen gaat nemen om mensen met een verstandelijke beperking in staat te stellen zichzelf verder te ontwikkelen. Dit is zowel een individueel als een maatschappelijk belang: door ontwikkeling kan de zelfredzaamheid vergroot worden en daarmee de participatie in de samenleving verbeterd. De overheid moet daarvoor een Persoonlijke Ontwikkelings Voucher introduceren, waarmee bij een organisatie van eigen keuze leertrajecten ingekocht kunnen worden.

Helpt u mee om dit te realiseren?

Onderteken dan hier de petitie.

Heeft u vragen over deze petitie? Neemt u dan contact op met de petitionaris via: info@zelfstandigzijn.nl