Bijeenkomst over vergroten participatie van mensen met een beperking in de politiek

Op 4 juli a.s. vindt de bijeenkomst 'Politieke ambtsdragers met een beperking' plaats. De bijeenkomst gaat over het vergroten van de deelname van mensen met een beperking aan de politiek, en is georganiseerd door Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) samen met DSiN.

Uitgebreide informatie is te vinden in de agenda

Aanmelden kan via het digitale aanmeldingsformulier.