Disability Studies & Cultural Analysis

Italiaanse cypres

Intro

Lees meer over de bomen, het doel en opzet van de les- en studiematerialen.

Elk onderwijspakket kreeg een andere boom als introbeeld. De bomen zijn van de hand van Saar De Buysere.

Met de boom van Saar De Buysere ging cartoonist René Krewinkel aan de slag. In samenwerking met Desiree Meulemans maakten we kaarten van de cartoons. Omdat beelden soms meer zeggen dan duizend woorden: klik hier voor de cartoon van dit thema. De cartoon maakt deel uit van de DSiN-cartoonserie `Mixed Forest'.

Het thema 'Disability Studies & Cultural Analysis' kreeg de Italiaanse cypres als beeld. De Italiaanse cypres is zuilvormig. Het is een beeldbepalende conifeer in het landschap. Het is niet moeilijk om bij deze boom ruines, oude dorpen, rijke culturen en geschiedenis te bedenken. 

Het programma 'Disability studies & Cultural Analysis' wil ons door objecten laten stilstaan bij de erbijhorende cultuur, de samenleving, de geschiedenis, de tijdsgeest met betrekking tot het thema 'disability'.
'Culturele analyse' staat voor een interdisciplinaire en filosofische analyse van cultuur. Culturele fenomenen zoals kunstwerken, film, nieuwe media, populaire cultuur, televisie, sociale geloof- en waardesystemen worden onderzocht en geanalyseerd. Accent ligt op de analyse van textuele, visuele en historische details in hun sociale, politieke en esthetische context. Culturele analyse bevraagt hun impliciete normativiteit en hanteert tijdens het proces van analyse en ondervraging concepten als identiteit, verschil en anderszijn.

Dit domein is altijd in ontwikkeling: we nodigen u uit om onze website mee gestalte te geven. U kan interessante artikelen, beelden, teksten doormailen naar Info@disabilitystudies.nl. Zo kan het lesmateriaal groeien, ontwikkelen, vertakken en reageren op de steeds wijzigende context.

Onder de verschillende tabbladen bouwen we aan ons 'Cultural analysis & disability studies - work in progress'.  We gaan - samen met experten - op zoek naar beeldmateriaal, artikels, prezi´s, powerpoints en websites die kunnen inspireren en verhelderen.

 
 

Over de boom

 

 
 

Gedicht

EN

 

En, langs het atrium der Vestalinnen
en op de Via Appia Antica gaan
en onder Titus- en Augustusbogen
en voor de David van Bernini staan,

en uit het Pantheon de mussen horen,
en in de buurt de kuil der katten zien,
en door de parken van Maecenas lopen,
en naar de graven der Horatii,

en zitten in de kerk van San Clemente,
en bij de echo's van een springfontein,
en luisteren naar de blinkende Najaden,
en in een kloostertuin gelukkig zijn,

en door Rome zonder tijd bewegen,
en als een pelgrim in de warme nacht,
en in de kokers van het Colosseum kijken.
En leven in een staat van overmacht.

Anton van Wilderode
uit: Volledig dichtwerk,
Lannoo, Tielt 1999

 
 

Leren

Leren

 • Disability Studies als nieuw vakgebied in Nederland aan de VU
   

 • Wat betekent 'Culturele analyse': een interdisciplinaire en filosofische analyse van cultuur. Culturele fenomenen zoals kunstwerken, film, nieuwe media, populaire cultuur, televisie, sociale geloof- en waardesystemen worden onderzocht en geanalyseerd. Accent ligt op de analyse van textuele, visuele en historische details in hun sociale, politieke en esthetische context. Culturele analyse bevraagt hun impliciete normativiteit en hanteert tijdens het proces van analyse en ondervraging concepten als identiteit, verschil en anderszijn.

 • Kennisplein Gehandicaptensector is een landelijk Nederlands digitaal podium waar professionelen in de ondersteuning van mensen met een beperking kennis en ervaring kunnen delen, met respect voor het bronmateriaal en met respect voor het eigenaarschap in het veld. De informatie is thematisch en op cliëntgroepen geordend. Je vindt er producten waar je direct mee aan de slag kan, maar ook verdiepingsliteratuur op thema en ook verhalen uit de praktijk, informatie over training, leerplekken en bijeenkomsten.
 
 

Methoden

 

 
 

Presenteren

Presentaties

 

 
 

Lezen

Websites

 

 
 

Blogs

 

 
 

Boeken

NL​

Gert Rebergen heeft zich de laatste jaren intensief in actie, woord en geschrift bezig gehouden met het cliëntperspectief. Hij heeft daarbij uitgebreid kennis genomen van de lopende ontwikkelingen in diverse wetenschapsgebieden en praktijken. Door met name filosofische en (wijsgerig-)sociologische inzichten te doordenken, heeft Gert enkele verrassende nieuwe impulsen kunnen geven aan de gedachtenvorming omtrent het cliëntperspectief. Kernconceptualiseringen zijn ‘gelegenheidsdenken & - doen’,  ‘ervaringsvertoog’ en ‘impact tracering’. 

Alle onderstaande boeken zijn te bestellen bij Bol.com:

 • Sprokkels; Hoe het ervaringsspreken vaart. Brave New Books, jan. 2017, ISBN 9789402158434
  Burgerzeggenschap is weerbarstig. De stem van degene om wie het primair gaat, zijn we in vele vormen opnieuw aan het organiseren. In dit boek breekt Gert Rebergen een lans voor het ervaringsspreken; voor de ontwikkeling van kennis en kunde die bij de mensen met ervaringen voorhanden is. Opdat het ervaringsspreken de derde kennisbron wordt met een eigen idioom, naast wetenschap en deskundigheid.
   
 • Sprokkels 2; Paden waar het ervaringsspreken dwaalt. Brave New Books, januari 2018, ISBN 9789402171570
  Als het ervaren mag gaan spreken, is het goed opletten geblazen. Want het ervaringsspreken heeft een eigen idioom en wijkt regelmatig af van wat wij eigenlijk gewoon vinden. 
  Beschreven is, waarin het ervaringsspreken kan verschillen van andere vormen van spreken.
  De verhouding tussen het ervaringsspreken en een zestal wetenschappen is verkend in tweegesprekken tussen (hoog)geleerde, het ervaringsspreken minnende wetenschappers en de auteur. 
   
 • Sprokkels 3; Essays over ruimten voor het ervaringsspreken. Brave New Books, juli 2018, ISBN 9789402178500
  Twee essays. In het eerste essay ligt de Strategische Planning & Control Cyclus onder het vergrootglas van het ervaringsvertoog. Met behulp van Afrikaanse filosofische inzichten, formuleert Gert Rebergen een alternatief. Het tweede essay tast de grenzen van het handelen van (medische) experts af. Wat geven experts terug aan het leven als zij met hun expertise overbodig zijn (geworden)?
   
 • Slag & Stoot; Over de waarde van vrij- en wijkplaatsen en tussenruimtelijke scharrelplekken. Brave New Books, sept. 2016, ISBN 9789402153934
  Opstandigheid - verzet - tegenweer: we zijn er allemaal bekend mee. Dit boek is een pleidooi om als beslisser in het eigen besluitvormingsproces het verzet tegen beleidsvoornemens te faciliteren. Toegelaten verzet voorkomt polarisaties en gewelddadigheden.
   
 • Uit & in de ban; Impactanalyse van Achterban Werkt! Brave New Books, maart 2017, ISBN 9789402161113
  Met deze impactanalyse tonen we aan dat 32 ex-daklozen (peers) met een verleden in de psychiatrie/ verslavingszorg met een beetje deskundigenhulp op z’n minst zoveel in de wijken voor elkaar krijgen als een professionele organisatie.  En het kost de maatschappij geen cent, eerder minder.

 

ENG

 • Knowles, J.G. and Cole, A.L. (2008) Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues. London: Sage.
   
 • McIntyre, A. (2008) Participatory Action Research. Thousand Oaks: SAGE Publications.
   
 • Hayhoe, Simon (2012) Grounded Theory and Disability Studies. Amhest: Cambria Press.
   
 • Indra Sinha: Animal’s People.
   
 • Anne McCaffrey:The Ship Who Sang.
   
 • Gabrielle Pina: Chasing Sophea.
   
 • Cultures of Representation. Disability in World Cinema Contexts. Edited by Benjamin Fraser. Wallflower Press.

        

 
 

Tijdschriften

 

 
 

Artikelen

 • Cultures of Representation | Books | Columbia University Press: Waltz, M. (2016) “Fearful Reflections: Representations of Disability in Post­war Dutch Cinema” in Fraser, B. (ed.): Cultures of Representation: Disability in World Cinema Contexts. New York: Wallflower Press/Columbia University Press.
   
 • Stone, E. (ed.) (1999) "Engaging with Difference: Soul-searching for a methodology in disability and development research" Disability and Development: Learning from action and research on disability in the majority worl.  Leeds: The Disability Press: pp. 257-279. Online version. Includes many more good references, especially regarding DS research in the context of the developing world.
   
 • Garland-Thompson, R. (2002) “Integrating Disability, Transforming Feminist Theory”, NWSA Journal, vol. 14, no. 3: 1-32.
   
 • Garland-Thompson, R. (2011) “Misfits: A Feminist Materialist Disability Concept”, Hypatia, vol. 26, no. 3: 591-609.
   
 • Hacking, I. (1986) “Making Up People”, in: Mario Biagioli (ed.). (1999) The Science Studies Reader. London: Routledge: 161-171.
   
 • Hall, Stuart (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: SAGE Publications: 13-74.
   
 • On IPAR (PAR variant)
   
 • On historical epistemology 
   
 • Racism and “the Ungrateful Other” in the Netherlands
 
 

Gedichten

 

 
 

Kijken

YouTube

 • Het YouTube-kanaal van DSiN heeft een aparte afspeellijst "Disability Studies and Cultural Analysis". Daar vind je o.a. de video 'Let's get physical' die gemaakt is tijdens de cursus 'DS and Cultural Analysis of DS'. 
   
 • Who's afraid of Disability? De deelnemers aan de dans- en debatavond op donderdag 4 februari 2016 in elk geval niet. De avond opende met een videofragment van het toneelstuk Richard III van William Shakespeare, gespeeld door de Schaubühne Berlin, waarin een gezonde acteur een gehandicapt personage speelt. Kan dat wel? Een panel (bestaande uit publicist Marie-José Calkhoven, auteur Kenny Fries, danser en coördinator 'Studie en Handicap' Trude Cone) liet over deze en andere vragen haar licht schijnen, en ging met de zaal in debat. Acteur Sven Walser en danseres Odile Seitz warmden, als openingsact, de zaal op door het publiek met elkaar te laten dansen. 
  Klik hier voor de foto's op Google of kijk op Facebook
   
 • 'A needle woman': Eén vrouw gaat in verschillende steden in de stroom van mensen stilstaan. Een wondere film vertelt - in stilte - een mooi verhaal.
 
 

Film en video (overige)

 • The Sessions (2012, Ben Lewen)
   
 • Amour (2012, Michael Haneke)
 
 

Beeldmateriaal

 

 
 

Cartoons

Met de boom van Saar De Buysere ging cartoonist René Krewinkel aan de slag. In samenwerking met Desiree Meulemans maakten we kaarten van de cartoons. Omdat beelden soms meer zeggen dan duizend woorden: klik hier voor de cartoon. De cartoon maakt deel uit van de DSiN-cartoonserie `Mixed Forest'.

René Krewinkel maakte een kleine animatie van de cartoon.

 
 

Horen

Voelen

Betekenis

Interpretaties, associaties en betekenissen die opdagen bij de cypres:

 • De Italiaanse cypres is zuilvormig. Het is een beeldbepalende conifeer in het landschap. Het is niet moeilijk om bij deze boom ruines, oude dorpen, rijke culturen en geschiedenis te bedenken. Het programma 'Disability studies & Cultural Analysis' wil ons door objecten laten stilstaan bij de erbijhorende cultuur, de samenleving, de geschiedenis, de tijdsgeest met betrekking tot het thema 'disability'.

 

Wat betekent 'Culturele analyse':

Een interdisciplinaire en filosofische analyse van cultuur

Culturele fenomenen zoals kunstwerken, film, nieuwe media, populaire cultuur, televisie, sociale geloof- en waardesystemen worden onderzocht en geanalyseerd. Accent ligt op de analyse van textuele, visuele en historische details in hun sociale, politieke en esthetische context. Culturele analyse bevraagt hun impliciete normativiteit en hanteert tijdens het proces van analyse en ondervraging concepten als identiteit, verschil en anderszijn.

 

 
 

Doen

Spel en Actie

We zetten aan tot dansen.

Waarom?

We hebben onze maatschappij zo ingericht dat het dansen ongemakkelijk moet zijn.

Sowieso wekt dansen voor heel veel mensen ongemakkelijkheid op. Voor mensen met een

beperking is die ongemakkelijkheid nog sterker. Danst de ander niet gracieuzer, eleganter,

harmonischer? Is er geen impliciete regel: laat de mensen zonder beperking maar de show

stelen, anders ziet het er toch maar zielig uit? Laten we deze gevoelens van schaamte en

oordeel niet voorbij walsen maar er iets mee gaan doen.

Iedereen heeft limieten. En dissonantie kan ook mooi zijn.

Wil je met mij dansen?

 

 

We encourage you to dance.

Why?

We’ve created a society that can make dancing uncomfortable.

Anyway, for many people dancing has become uncomfortable. For people with disabilities that discomfort is more serious. Does the other not dance with more grace, elegance and harmony? Isn't there an unspoken rule: let the people without disabilities steal the show, otherwise it’ll just look pathetic.

Don’t just let those feelings of shame and judgment roll away, let’s do something with them.

Everyone has their limits. Dissonance can also be beautiful.

Will you dance with me?

 
 

Technologie

 

 
 

(Beeldvormings)campagnes

 

 
 

Organiseren

 

 
 

Werken

 

 
 

Discussiëren

Discussiegroepen en fora

 

 
 

Onderzoeken

Onderzoek

"Dat het gewoon is dat we er zijn" - Doortje Kal en Jet Verschuur:
Een onderzoek naar de toegankelijkheid van het Amsterdamse welzijnswerk. Het onderzoek richtte zich op het kunnen verwoorden van inzichten in factoren die een integreren binnen reguliere buurtvoorzieningen belemmeren voor mensen met een verstandelijke beperking en welke oplossingen daarin verandering kunnen brengen. 

 
 

Gerelateerd onderzoek

 

 
 

Colofon

Contact

Het is voor ons een uitdaging om elke boom up to date te houden. Gelukkig worden we hiervoor bijgestaan door een team van betrokkenen bij elke boom. Het gaat om experts, mensen met  kennis en/of ervaringsdeskundigheid mbt het thema. Dankzij hen blijven we scherp en kunnen we blijvend aanvullen.

Als u tips heeft voor extra betrokkenen, ziet u zelf iets dat niet (meer) klopt of wilt u iets aanvullen: heel graag via info@disabilitystudies.nl.

We willen met onze les- en studiematerialen niet volledig zijn: dat is eenvoudigweg niet mogelijk. Soms moet je de brug bouwen terwijl je erover loopt en dat is wat we proberen doen. 

 
 

Betrokkenen

Sofie Sergeant

Jules Sturm

Sofia Apostolidou

Ymke Kelders

Geert Van Hove

Jacqueline Kool

Mitzi Waltz

Andries Hiskes

Olivier Lingbeek

Gert Rebergen