Kunst en Inclusie

Onder de noemer "Kunst en Inclusie" voert DSiN diverse activiteiten uit op het snijvlak van kunst en wetenschap. Kunst kan dienen als inspiratiebron, de methodiek vormen of het resultaat beïnvloeden. Hierbij werken DSiN, de leerstoel Disability Studies, de afdeling Metamedica van de VU Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten samen.

Eerdere bijeenkomsten Kunst en Inclusie