• Ervaren inclusie in een leer-werkbedrijf

  Adeline Lefebvre

  30 januari 2020

  Tijdens mijn stage als onderzoeker bij Disability Studies in Nederland kreeg ik de uiterst leerzame kans om mij te verdiepen in de inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij streeft men ernaar om op de reguliere arbeidsmarkt meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betaald werk te bieden in functie van hun capaciteiten en vermogen, zodat iedereen kan bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Dit maakt dat werkgevers niet uitsluitend mensen gaan aannemen met passende diploma’s en opleidingen, maar eveneens plaats bieden aan bijvoorbeeld ook personen met een beperking. Voorheen werden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgesloten uit arbeid. Met een inclusieve arbeidsorganisatie wordt gepoogd deze afstand te verkleinen.

  Lees verder
 • Het klikt

  Gert Rebergen

  27 november 2019

  Wat weten we zeker over de vraag “Waarom wat op welke manier klikt?” en over de vele antwoorden daarop die al zijn bedacht?

  Klikken is zowel een ‘persoonlijk’ als een ‘onpersoonlijk werkwoord’. In deze blog gaat het om het ‘onpersoonlijke werkwoord’ klikken, waarin niet jij, hij, wij of zij klikken, maar het klikt. Klikken komt los van de persoon tot stand, terwijl het klikken wel tenminste één persoon in een menselijke context vooronderstelt. De natuur als a-persoonlijke context kan niet klikken met iets of iemand anders; een mens klikt, een dier of een boom misschien ook wel, maar dat klikken valt niet samen met het menselijk klikken. Tussen mensen kan het klikken.

  Lees verder
 • Herfst in Barcelona

  Inge Redeker

  20 november 2019

  In de herfstvakantie was ik even naar Barcelona. Terwijl we dag na dag door de stad kuierden en telkens weer een nieuw stukje Barcelona ontdekten, viel me iets op wat me in Nederland nog nooit opgevallen was. In een week tijd zag ik meerdere keren groepjes mensen die met elkaar spraken via gebarentaal. Een keer drie stellen met kleine kinderen in buggy’s die af en toe even stilstonden, elkaar aankeken en naar elkaar gebaarden, en dan weer door liepen. En de andere keren personen die ergens op straat, de boulevard of de markt gebarentaal gebruikten.

  Lees verder
 • Gewoon een vader met zijn kind en dat is het!

  Majoska Berkelaar

  1 oktober 2019

  Ondanks dat vaders een volledige rol als ouder vervullen, is onderzoek naar vaderschap in de context van kinderen met een beperking schaars. Tegenwoordig is onderzoek nog voornamelijk gericht op de moeders. Om deze reden startte ik in september 2017 mijn stageonderzoek naar de ervaringen van vaders met kinderen met een beperking, in samenwerking met Disability Studies in Nederland en de Vrije Universiteit Amsterdam.

  Lees verder
 • Op weg naar zelf kiezen

  Marion Matthijssen

  20 september 2019

  De meesten van ons zijn eraan gewend om zelf van alles te kiezen en te bepalen in hun leven. Wanneer je niet prettig woont of werkt, dan probeer je dat bijvoorbeeld te veranderen. Als je de liefde van je leven hebt gevonden, wil je er wellicht graag mee samenwonen. Heb je samen een kinderwens, dan kijk je of je die in vervulling kan laten gaan. Maar hoe zit het eigenlijk met zelfbepaling, eigen regie, keuzes maken bij mensen met een verstandelijke beperking die binnen een instelling wonen? Interessante vraag waarop ik samen met mijn co-onderzoeker probeer antwoord te krijgen.

  Lees verder
 • Proberen het glazen plafond te breken

  Lieke Franssen

  25 juni 2019

  Sinds februari ben ik bezig met een kwalitatief onderzoek vanuit DSiN. Het onderzoek betreft een casestudy naar een inclusief bestuur bij een stichting die financiële steun geeft aan projecten die de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking stimuleren. Een inclusief bestuur is een bestuur waarbij mensen met en zonder beperkingen op een gelijkwaardig niveau samenwerken.

  Lees verder
 • Lange termijn impact

  Meike Troost

  16 mei 2019

  Vanaf november ben ik betrokken bij een bijzonder project vanuit DSiN in samenwerking met ENAPAL, de ‘Ethiopian National Association of Persons Affected by Leprosy’. Dit project focust zich op het verbeteren van de ‘Family Quality of Life’ van mensen in Ethiopië met een ‘verwaarloosde tropische ziekte’ en hun familie. Deze ziektes komen voor in de armste landen van de wereld, waardoor de mensen die hierdoor getroffen worden vaak te weinig aandacht en zorg krijgen. Tot deze ziektes behoren lepra, lymfatische filariasis en podoconiosis. Een ‘verwaarloosde tropische ziekte’ leidt tot beperkingen in het dagelijks leven van degene die die ziekte heeft. Hierdoor wordt zowel de kwaliteit van leven van mensen met die ziekte en van hun familieleden beïnvloed, die in dit project daarom beiden worden betrokken.

  Lees verder
 • Iemand de ogen openen

  Noëlle van den Heuvel

  28 maart 2019

  Iemand de ogen openen is zó verleden tijd! Waarom? Nou, omdat er zo veel meer manieren zijn om de wereld te aanschouwen.

  Dat inzicht verkreeg ik voor het eerst toen mijn collega, Hanna Blom, mij uitnodigde om aanwezig te zijn bij het evenement dat zij organiseerde op stichting Omega. Omega is een dagcentrum voor meervoudig complex gehandicapte kinderen en volwassenen. Het plan was om niet alleen de kinderen van Omega, maar ook hun families te verwennen met een gratis concert, een hapje en een drankje. Deze middag, zaterdag 9 februari, was ik getuige van iets wat ik persoonlijk niet meer zal vergeten, omdat het voor mij een hoop in gang heeft gezet.

  Lees verder
 • Mind the gap!

  Diederik Weve

  29 januari 2019

  “Doe het toch niet!” moet hij gedacht hebben, maar Sander Begeer van het Nederlands Autisme Register (NAR) sprak de woorden: “Weet je het zeker?”

  Aan 2500 trouwe respondenten een open vraag stellen is namelijk niet alleen vragen om antwoorden maar ook om problemen. Toch meenden we dat er geen alternatief was: als je wèrkelijk wilt weten wat mensen vinden dan moet je ruimte laten voor diversiteit in antwoorden. Als je hoopt op onverwachte inzichten kùn je niet anders dan zo open mogelijk zijn. Géén eigen bias dus. Geen meerkeuzevraag maar een leeg tekstveld in onze enquête dus. We wilden weten wat zij vonden. Ik zocht maanden in hun antwoorden en vond ook iets van mezelf.

  Lees verder
 • Migrant Mental Health; beyond the medicine chest and the couch

  Ikenna Ebuenyi

  21 december 2018

  Prologue:
  ‘’No, I cannot go to their hospital, they say I am mad, but I know I am ok. My problem is not having a job or money to take care of my family. The pain is too much and I cannot go back home now. I am afraid their medicines would make me to forget myself or complete the circle of madness.’’

  Migration is as old as man and in spite of its many challenges, man has continued to move from ‘present to future dangers’.

  Lees verder

Pagina's