Symposium Antwoorden op andersheid + Promotie Gustaaf Bos

Datum

Belangstellenden worden uitgenodigd voor het bijwonen van de openbare verdediging van het proefschrift Antwoorden op andersheid. Over ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking in omgekeerde-integratiesettingen door Gustaaf Bos.

De verdediging zal plaatsvinden op 26 januari 2016 om 15.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam.

Voorafgaand aan de promotieplechtigheid zal een symposium plaatsvinden, dat door de Vrije Universiteit in samenwerking met ’s Heeren Loo, Severinus en Abrona wordt georganiseerd. Op dit symposium zal met een drietal sprekers en het publiek in dialoog gegaan worden over de belangrijkste bevindingen van het onderzoek van Gustaaf. Wij nodigen u van harte uit om ook aan dit symposium deel te nemen.

Het symposium begint om 13.00 uur, de zaal is open vanaf 12.30 uur. 

Het is uiteraard ook mogelijk om enkel de promotieplechtigheid of het symposium bij te wonen.

Voorlopig programma

12.30 uur  Zaal open, ontvangst met koffie en thee (met een bijdrage van het Watertheater)

13.00 uur  Opening door Herman Meininger (prof. em. dr. sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking)

13.05 uur  Bijdrage Gustaaf Bos

13.20 uur  Bijdrage Egbert Gramsbergen (nieuwe buurtbewoner)

13.35 uur  Intermezzo: Frank van den Witteboer draagt een gedicht voor

13.40 uur  Bijdrage Doortje Kal (voormalig lector Kwartiermaken)

13.55 uur  Intermezzo: Tegeltjeswijsheden van Cor de Jong op de beamer

14.00 uur  Bijdrage drs. Kees van der Burg (directeur-generaal Langdurige zorg VWS)

14.15 uur  Intermezzo: Hennie Spiering zingt

14.20 uur  Forumdialoog met publiek o.l.v. Jan Duenk

14.55 uur  Afsluiting door Herman Meininger

 

Besloten / Open
Open
Locatie

Aula
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Aanmelden

De organisatie verzoekt u vriendelijk zich van te voren aan te melden voor het symposium door een email te sturen naar: antwoordenopandersheid@gmail.com

Contact

Gustaaf Bos
Email: gustaafbos@gmail.com
Tel.: 06-54310823

Sprekers

Gustaaf Bos (promovendus)
Herman Meininger (prof. em. dr. sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking)
Egbert Gramsbergen (nieuwe buurtbewoner)
Doortje Kal (voormalig lector Kwartiermaken)
Kees van der Burg (directeur-generaal Langdurige zorg VWS)

Dutch